Publicerad 28 mars 2024

Kunskapsstöd för sepsis och schizofreni ger resultat i sjukvårdsregion Stockholm-Gotland

Sepsislarm har, som del av vårdförlopp sepsis, införts vid sjukvårdsregion Stockholm-Gotlands alla akutsjukhus. Det innebär att patienter kan upptäckas och få optimal behandling på tidigt stadium. I Region Gotland har vårdförlopp för schizofreni införts och medfört flera nya arbetssätt. Patienter som insjuknar får nu tidigare och mer samordnad vård.

Sepsislarm kan rädda liv

Sepsis innebär att en infektion gör att viktiga organ som hjärta, lungor, hjärna och njurar inte fungerar som de ska. Varje år drabbas fler än 50 000 personer i Sverige av sepsis. Av dessa dör mellan 15–20 procent i ett förlopp som kan gå mycket fort.

Sepsislarmet startar med att patienter med misstänkt sepsis screenas direkt när de kommer in till akuten. Har patienten allvarlig infektion och organsvikt enligt akutmottagningens generella prioriteringsverktyg sammankallas snabbt ett akutteam. Tillsammans med infektions- och intensivvårdsläkare görs en gemensam bedömning som leder till beslut om optimal behandling.

Arbetet med att införa vårdförlopp sepsis har letts av regionalt programområde (RPO) akut vård och RPO infektionssjukdomar i nära samverkan med representanter för varje akutsjukhus.

Framgångsrikt samarbete för patienter som insjuknar i schizofreni

Schizofreni är en av de tio mest funktionshindrande sjukdomarna i västvärlden med en hög överdödlighet bland patienterna. Insjuknandet sker ofta i 18–30 års ålder. Sjukdomen innebär återkommande psykoser och om den upptäcks sent kan det leda till än allvarligare tillstånd.

Att vårdförlopp för schizofreni har införts på Gotland har resulterat i att personer som insjuknar för första gången nu får tidigare vård och mer samordnad uppföljning i olika skeden av sin sjukdom. Detta som en följd av att nya arbetssätt och metoder har etablerats, såsom ny kod för identifiering, fast vårdkontakt inom tre dygn, krisintervention, gruppbehandling och interaktivt stödprogram.

Införandet av vårdförloppet har drivits av RPO psykisk hälsa i samarbete med vårdens verksamheter samt mellan Region Gotland och Region Stockholm. En processledare har också lett arbetet lokalt på klinik.

Nyheter på Vårdgivarguiden, Region Stockholm:

Sepsislarm infört på regionens alla akutsjukhus

Insjuknade i schizofreni får mer samordnad vård på Gotland

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.