Publicerad 1 mars 2023

Insatsområde strukturerad vårdinformation sepsis

Insatsen ska möjliggöra ett långsiktigt arbete med strukturerad vårdinformation som underlättar förbättring av handläggningen av patienter med allvarlig sepsis.

Bakgrund

Insatsen strukturerad vårdinformation sepsis blir en förlängning av personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp sepsis.

Målet är att öka överlevnaden och minska risken för allvarlig sjukdom hos patienter som löper risk att utveckla sepsis och septisk chock. Detta genom ett strukturerat omhändertagande, vilket minskar behovet av intensivvård och bidrar till en förbättrad och mer jämlik sepsisvård i landet.

Nationellt programområde (NPO) infektionssjukdomar har huvudansvar för insatsen. Arbetet sker i samverkan med NPO akut vård, NPO infektionssjukdomar, nationell samverkansgrupp (NSG) strukturerad vårdinformation, NSG data och analys samt regionala arbetsgrupper för införande av vårdförlopp sepsis.

Uppdrag

Information kommer.

Aktuellt

Nominering till arbetsgruppen har avslutats.

Ledamöter och kontakt

Information kommer.