Publicerad 16 september 2021

Insatsområde hepatit B och C

En nationell arbetsgrupp ska ta fram en plan för att utrota hepatit B och C i samarbete med Folkhälsomyndigheten.

Uppdrag

Enligt WHO:s internationella mål ska det ske en minskning av incidensen med 90 procent och en minskning av dödligheten i hepatit med 65 procent. Arbetsgruppens uppdrag är att ta fram en nationell plan för hepatiteliminering.

Mål:

 • Kartlägga och bedöma det totala antalet smittade och hur övervakningen av hepatitepidemiologin bör se ut, tillsammans med Folkhälsomyndigheten 
 • Göra en bedömning av vilka metoder för screening som är mest effektiva samt föreslå screeningmodell (er), tillsammans med Folkhälsomyndigheten
 • Föreslå arbetssätt för att återfå kontakt med diagnosticerade patienter som tappat kontakten med sjukvården
 • Föreslå åtgärder för ökad medvetenhet och kunskap om hepatit hos allmänhet, sjukvård, kriminalvård, socialtjänst och andra aktörer som möter hepatitpatienter
 • Samverka med referensgruppen för antiviral terapi, RAV, och rådet för nya terapier (NT-rådet) kring terapirekommendationer
 • Föreslå arbetssätt som i högre grad utnyttjar nya arenor för provtagning, behandling och/eller vaccination mot hepatit, till exempel sprututbytesverksamheter, kriminalvården och psykiatrin
 • Ta fram nationella målvärden för antal diagnosticerade och behandlade samt indikatorer för utvärdering av hur arbetet med eliminering av hepatit framskrider, med användning av existerande kvalitetsregister
 • Ta fram en implementeringsplan för de föreslagna åtgärderna
 • Ta fram en hälsoekonomisk analys av de föreslagna åtgärderna i samarbete med stödfunktioner inom den nationella kunskapsstyrningsorganisationen

Aktuellt

En delleverans om hepatit C förväntas under våren 2021.

Ledamöter och kontakt

Kontaktperson och processledare

Inger Dahlbom, avdelning kunskapsutveckling, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland

inger.dahlbom@sll.se

Ordförande

 • Soo Aleman, infektionsläkare, Karolinska Universitetssjukhuset, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Ann-Sofi Duberg, infektionsläkare, Infektionskliniken, Universitetssjukhuset Örebro, Sjukvårdsregion Mellansverige

Ledamöter

 • Marianne Alanko Blomé, biträdande smittskyddsläkare, infektionsläkare, Smittskydd Skåne, Södra sjukvårdsregionen
 • Kristina Cardell, infektionsläkare Infektionskliniken, Universitetssjukhuset Linköping, Sydöstra sjukvårdsregionen
 • Disa Dahlman, specialistläkare allmänmedicin, Vårdcentralen Granen, Malmö, Södra sjukvårdsregionen
 • Anders Eilard, infektionsläkare, Infektionsmottagningen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Västra sjukvårdsregionen
 • Björn Fischler, barnläkare, Patientflöde Barngastro hepatit/nutrition, Karolinska Universitetssjukhuset, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Johan Hansson, infektionsläkare, Infektionskliniken, Universitetssjukhuset Östersund, Norra sjukvårdsregionen
 • Martin Kåberg, beroendeläkare, Beroendecentrum Stockholm, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Martin Lagging, klinisk mikrobiolog, avdelning infektionssjukdomar, Göteborgs universitet, Västra sjukvårdsregionen
 • Magnus Lindh, infektionsläkare, avdelning infektionssjukdomar, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg, Västra sjukvårdsregionen
 • Katarina Lund, infektionsläkare, Infektionskliniken, NU-sjukvården, Trollhättan, Västra sjukvårdsregionen
 • Anders Nystedt, smittskyddsläkare, Smittskyddsenheten, Sunderby sjukhus, Luleå, Norra sjukvårdsregionen
 • Anna Ogionwo Jerkeman, infektionsläkare, Infektionskliniken, Skånes Universitetssjukhus, Lund, Södra sjukvårdsregionen
 • Therese Olsson, hepatitsköterska, Infektionskliniken, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping, Sydöstra sjukvårdsregionen
 • Jenny Stenkvist, biträdande smittskyddsläkare, Smittskyddsenheten, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Veronica Svedhem Johansson, infektionsläkare, ansvarig nationella hepatitregistret Infektionskliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Katja Troberg, beroendesjuksköterska, Beroendecentrum Malmö, Södra sjukvårdsregionen
 • Johan Westin, infektionsläkare, Infektionskliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg, Västra sjukvårdsregionen
 • Lars Håkan Nilsson, medicinsk rådgivare, Kriminalvården Uppsala

Adjungerad

 • Magdalena Ydreborg, infektionsläkare, Infektionskliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Västra sjukvårdsregionen
 • Fred Nyberg, medicinsk rådgivare, Biomedicinskt centrum, Uppsala Universitet, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Mikael Johansson, patientrepresentant, Brukarföreningen Skåne
 • Niklas Eklund, adjungerad patientrepresentant, Brukarföreningen Stockholm

Kontakt

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård