Publicerad 26 juli 2022

Insatsområde hepatit B och C

En nationell arbetsgrupp har tagit fram en nationell plan för att utrota hepatit C, och ska nu ta fram en liknande plan för hepatit B.

Uppdrag

Enligt WHO:s internationella mål ska det ske en minskning av incidensen med 90 procent och en minskning av dödligheten i hepatit med 65 procent. Arbetsgruppen har tagit fram en nationell plan för eliminering av hepatit C, och ska nu ta fram en liknande elimineringsplan för hepatit C.

En nationell arbetsgrupp ska:

 • Kartlägga och bedöma det totala antalet smittade och hur övervakningen av hepatitepidemiologin bör se ut.
 • Göra en bedömning av vilka metoder för screening som är mest effektiva samt föreslå screeningmodell tillsammans med Folkhälsomyndigheten.
 • Föreslå arbetssätt för att återfå kontakt med diagnosticerade patienter som tappat kontakten med sjukvården.
 • Föreslå åtgärder för ökad medvetenhet och kunskap om hepatit hos allmänhet, sjukvård, kriminalvård, socialtjänst och andra aktörer som möter hepatitpatienter.
 • Samverka med referensgruppen för antiviral terapi (RAV) och rådet för nya terapier (NT-rådet) kring terapirekommendationer.
 • Föreslå arbetssätt som i högre grad utnyttjar nya arenor för provtagning, behandling och vaccination mot hepatit, till exempel sprututbytesverksamheter, kriminalvården och psykiatrin.
 • Ta fram nationella målvärden för antal diagnosticerade och behandlade patienter, samt indikatorer för utvärdering av hur arbetet med eliminering av hepatit framskrider, med användning av nationella kvalitetsregister.
 • Ta fram en implementeringsplan för de föreslagna åtgärderna.
 • Ta fram en hälsoekonomisk analys av de föreslagna åtgärderna i samarbete med stödfunktioner inom den nationella kunskapsstyrningsorganisationen.

Aktuellt

Nationell elimineringsplan för eliminering av hepatit C är framtagen, och arbetsgruppen bevakar nu införandet av denna.

Kunskapsstöd infektionssjukdomar

Ledamöter och kontakt

Kontaktperson och processledare

Inger Dahlbom, avdelning kunskapsutveckling, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland

inger.dahlbom@regionstockholm.se

Ordförande

 • Soo Aleman, specialistläkare infektionsmedicin, Karolinska Universitetssjukhuset, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Ann-Sofi Duberg, specialistläkare infektionsmedicin, Infektionskliniken, Universitetssjukhuset Örebro, Sjukvårdsregion Mellansverige

Ledamöter

 • Johan Hansson, specialistläkare infektionsmedicin, Infektionskliniken, Universitetssjukhuset Östersund, Norra sjukvårdsregionen
 • Anders Nystedt, specialistläkare smittskyddsmedicin, Smittskyddsenheten, Sunderby sjukhus, Luleå, Norra sjukvårdsregionen
 • Björn Fischler, barnläkare, Patientflöde Barngastro hepatit/nutrition, Karolinska Universitetssjukhuset, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Martin Kåberg, specialistläkare beroendemedicin, Beroendecentrum Stockholm, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Jenny Stenkvist, biträdande smittskyddsläkare, Smittskyddsenheten, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Veronica Svedhem Johansson, specialistläkare infektionsmedicin, ansvarig nationella hepatitregistret Infektionskliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Anders Eilard, specialistläkare infektionsmedicin, Infektionsmottagningen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Västra sjukvårdsregionen
 • Martin Lagging, klinisk mikrobiolog, avdelning infektionssjukdomar, Göteborgs universitet, Västra sjukvårdsregionen
 • Magnus Lindh, specialistläkare infektionsmedicin, avdelning infektionssjukdomar, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg, Västra sjukvårdsregionen
 • Katarina Lund, specialistläkare infektionsmedicin, Infektionskliniken, NU-sjukvården, Trollhättan, Västra sjukvårdsregionen
 • Johan Westin, specialistläkare infektionsmedicin, Infektionskliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg, Västra sjukvårdsregionen
 • Kristina Cardell, specialistläkare infektionsmedicin, Infektionskliniken, Universitetssjukhuset Linköping, Sydöstra sjukvårdsregionen
 • Therese Olsson, hepatitsköterska, Infektionskliniken, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping, Sydöstra sjukvårdsregionen
 • Marianne Alanko Blomé, specialistläkare infektionsmedicin, biträdande smittskyddsläkare, Smittskydd Skåne, Södra sjukvårdsregionen
 • Disa Dahlman, specialistläkare allmänmedicin, Vårdcentralen Granen, Malmö, Södra sjukvårdsregionen
 • Anna Ogionwo Jerkeman, specialistläkare infektionsmedicin, Infektionskliniken, Skånes Universitetssjukhus, Lund, Södra sjukvårdsregionen
 • Katja Troberg, beroendesjuksköterska, Beroendecentrum Malmö, Södra sjukvårdsregionen
 • Lars Håkan Nilsson, medicinsk rådgivare, Kriminalvården Uppsala

Adjungerad

 • Fred Nyberg, medicinsk rådgivare, Biomedicinskt centrum, Uppsala Universitet, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Magdalena Ydreborg, specialistläkare infektionsmedicin, Infektionskliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Västra sjukvårdsregionen
 • Mikael Johansson, patientrepresentant, Brukarföreningen Skåne
 • Niklas Eklund, adjungerad patientrepresentant, Brukarföreningen Stockholm

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård