Publicerad 1 mars 2022

Insatsområde svårläkta sår

Idag finns inga nationella riktlinjer eller vårdprogram för diagnos och behandling av svårläkta sår. En nationell arbetsgrupp ska ta fram ett nationellt vårdprogram och ett personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för svårläkta sår.

Uppdrag

Prevalensen svårläkta sår är cirka 0,4 procent och förekomsten ökar mot bakgrund av stigande andel äldre samt växande antal personer med kroniska sjukdomar och komplexa vårdbehov.

Arbetsgruppen ska arbeta för ett strukturerat omhändertagande som leder till att patienten ska få god och jämlik vård. Målet är att svårläkta sår ska läkas på så kort tid som möjligt.

Mål

 • Jämlik vård för patientgruppen med ett strukturerat och kunskapsbaserat omhändertagande.
 • Arbeta för att det ska finnas kunskapsstöd för svårläkta sår.
 • Ta fram ett personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för svårläkta sår.
 • Minskning av inadekvat antibiotikabehandling.
 • Utvärdera och förbättra kvalitetsregistret RiksSår.
 • Ökad täckningsgrad i det nationella kvalitetsregistret RiksSår för att kunna följa upp resultat.

Aktuellt

Planerat remissdatum för personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp är den 15 september 2022.

Ledamöter och kontakt

Kontaktperson och processledare

Jenny Roxenius, Västra sjukvårdsregionen

jenny@roxco.se

Ordförande

Rut Öien, specialist i allmänmedicin, ordförande i RiksSårs styrgrupp, Södra sjukvårdsregionen

Ledamöter

 • Linda Jervidal, sårsjuksköterska, Norra sjukvårdsregionen
 • Margit Skeppar, specialist i dermatovenereologi, Norra sjukvårdsregionen
 • Lena Blomgren, kärlkirurg, Venöst centrum Karlskoga, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Josefina Löfstrand, sjuksköterska DVSS kompetensgrupp sår, Universitetssjukhuset Örebro, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Helene Andersson, sårsjuksköterska, Infektionskliniken Danderyds sjukhus, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Madeleine Stenius, undersköterska, Aleris Rehab Station Stockholm AB, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Alexandra Forssgren, specialist dermatovenereologi, SårCentrum Skaraborg, Västra sjukvårdsregionen
 • Lill-Marie Persson, överläkare, Skaraborgs sjukhus, Västra sjukvårdsregionen
 • Ulrika Källman, sjuksköterska, Södra Älvsborgs Sjukhus, Västra sjukvårdsregionen
 • Natalja Jacobsson, specialist i dermatovenereologi och allmänmedicin, Hudkliniken, Universitetssjukhuset Linköping, Sydöstra sjukvårdsregionen
 • Hanna Wickström, specialist allmänmedicin, Region Blekinge, Södra sjukvårdsregionen
 • Inger Jadevi, patientrepresentant

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård