Publicerad 19 augusti 2021

Insatsområde venereologi

En nationell arbetsgrupp fokuserar i ett första steg på behandling av gonorré. I uppdraget ingår att hitta orsaker till att gonorré ökar, och vad som kan göras för att motverka detta.

För att undvika resistensutveckling är det mycket viktigt att ställa rätt diagnos och ge rätt behandling av gonorré. Annars kan patienter gå lång tid ofullständigt behandlade, med risk för infertilitet och långvarig smärta.

Mål:

 • Minska nya fall av gonorré genom förebyggande samtal.
 • Generös och bred provtagning av riskgrupper.
 • Snabb och effektiv smittspårning för att förhindra ytterligare spridning.
 • Fler ska följa Svenska sällskapet för dermatologi och venereologis (SSDV) rekommendationer för behandling av gonorré, för att minska resistensutveckling.

Aktuellt

Uppdraget är 2019–2022.

Ledamöter och kontakt

Kontaktperson och processledare

Elin Jerremalm, apotekare, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland

elin.jerremalm@sll.se

Ordförande

Arne Vikström, Karolinska universitetssjukhuset, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland

Ledamöter

 • Marcus Jensfelt, kurator, Hudkliniken med Enheten för sexuell hälsa, Södersjukhuset, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Annika Johnsson, specialist i dermatovenereologi, Hudmottagningen Skånes Universitetssjukhus Malmö, Södra sjukvårdsregionen
 • Elisabet Nylander, Hud och STD-kliniken, Norrlands universitetssjukhus, Norra sjukvårdsregionen
 • Tomas Richtnér, Hudkliniken med Enheten för sexuell hälsa, Södersjukhuset, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Miryam Spångerud, Hudkliniken, Vrinnevisjukhuset, Norrköping, Sydöstra sjukvårdsregionen
 • Christian Steczkó-Nilsson, Hudmottagningen Universitetssjukhuset Örebro, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Petra Tunbäck, Hudkliniken Sahlgrenska universitetssjukhuset, Västra sjukvårdsregionen
 • Magnus Unemo, Laboratoriemedicinska kliniken Örebros universitetssjukhus, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Rebecka Vyth, smittskyddsbarnmorska, Smittskydd Stockholm, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland

Kontakt

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård