Publicerad 1 mars 2022

Insatsområde venereologi

En nationell arbetsgrupp fokuserar i ett första steg på behandling av gonorré. I uppdraget ingår att hitta orsaker till att gonorré ökar, och vad som kan göras för att motverka detta.

För att undvika resistensutveckling är det mycket viktigt att ställa rätt diagnos och ge rätt behandling av gonorré. Annars kan patienter gå lång tid ofullständigt behandlade, med risk för infertilitet och långvarig smärta.

Mål:

 • Snabb och effektiv smittspårning för att förhindra ytterligare spridning.
 • Arbeta för behovsstyrt nationellt kunskapsstöd.

Aktuellt

 • 2022 aktiveras lokala och regionala programområden för kartläggning av gonorré-fall (epidemiologi, läkemedel, provtagningsmetod, tid till smittspårning) och gemensamt lärande.
 • 2023 beslutas om eventuellt behov av nationellt kunskapsstöd, med utgångspunkt i lärdomar från kartläggningen.

Ledamöter och kontakt

Kontaktperson och processledare

Elin Jerremalm, apotekare, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland

elin.jerremalm@regionstockholm.se

Ordförande

Arne Vikström, Karolinska Universitetssjukhuset, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland

Ledamöter

 • Elisabet Nylander, Hud och STD-kliniken, Norrlands universitetssjukhus, Norra sjukvårdsregionen
 • Magnus Unemo, Laboratoriemedicinska kliniken Örebros universitetssjukhus, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Karin Sanner, Hudkliniken, Akademiska sjukhuset, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Christian Steczkó-Nilsson, Hudmottagningen Universitetssjukhuset Örebro, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Tomas Richtnér, Hudkliniken med Enheten för sexuell hälsa, Södersjukhuset, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Rebecka Vyth, smittskyddsbarnmorska, Smittskydd Stockholm, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Petra Tunbäck, Hudkliniken Sahlgrenska universitetssjukhuset, Västra sjukvårdsregionen
 • Miryam Spångerud, Hudkliniken, Vrinnevisjukhuset, Norrköping, Sydöstra sjukvårdsregionen
 • Annika Johnsson, specialist i dermatovenereologi, Hudmottagningen Skånes Universitetssjukhus Malmö, Södra sjukvårdsregionen

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård