Publicerad 12 oktober 2023

Insatsområde basalcellscancer

Basalcellscancer (basaliom) är en både underdiagnostiserad och underbehandlad sjukdom. Tillgång till vård är ojämlikt fördelad både inom landet och inom enskilda regioner.

Bakgrund

Basalcellscancer (basaliom) är den vanligaste typen av cancer hos människan. Det är en långsamt, men destruktivt, växande hudtumör som i princip aldrig ger upphov till metastaser (dottersvulster). Varje år upptäcks mer än 60 000 fall, ungefär lika många hos män som hos kvinnor. Solexponering är den största riskfaktorn.

Basalcellscancer kan växa diffust i huden och vara svår att operera bort med konventionell kirurgisk teknik. Aktuella studier har visat att så kallad Mohs kirurgi är den teknik som ska användas vid basalcellscancer i ansiktet, då cancern är svåravgränsad eller har ett aggressivt växtsätt. Tillgången till Mohs kirurgi varierar stort i landet och metoden är underanvänd.

Målet är att basalcellscancer ska behandlas i enlighet med gällande vetenskap på ett jämlikt sätt i hela landet.

Uppdrag

En nationell arbetsgrupp inom Regionalt cancercentrum ska ta fram ett nationellt vårdprogram för behandling av basalcellscancer.