Publicerad 21 augusti 2023

Stöd för samlat införande av vårdförlopp för sår

Här finns ett material som stöd för gapanalyser och samlat införande av fyra vårdförlopp som berör patienter som har eller riskerar att utveckla svårläkta sår.

De fyra vårdförloppen är: svårläkta sår, kritisk benischemi, diabetes med hög risk för fotsår och venös sjukdom i benen – varicer och venösa bensår. Stödmaterialet kan användas regionalt, kommunalt eller lokalt och är ett resultat av samarbete mellan de tre nationella programområdena hud- och könssjukdomar, endokrina sjukdomar samt hjärt- och kärlsjukdomar.

Materialet består av ett verktyg som stöd för gapanalyser och införande samt guider om hur verktyget ska användas. Börja med att gå igenom guiderna, som finns i både wordformat och powerpoint för genomgång i grupp.

Verktyg som stöd för gapanalys och införande av vårdförlopp sår (XLSX) Excel, 95 kB.

Guide till verktyget (PDF) Pdf, 226 kB.

Guide till verktyget som bildspel (PPT) Powerpoint, 361 kB.

Läs mer

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.