Publicerad 6 september 2021

Insatsområde psoriasis

Psoriasis är en underbehandlad sjukdom. Det finns stora regionala skillnader inom psoriasisvården vad gäller behandling och tillgänglighet.

Uppdrag

Psoriasis är en sjukdom som påverkar 2–4 procent av den svenska befolkningen. Psoriasis är en kronisk systemsjukdom, det vill säga en sjukdom som är utbredd inom ett helt (eller flera) organsystem. Immunsystemet spelar en central roll i sjukdomen. Forskning har gett ny kunskap om inflammatoriska signalvägar som lett fram till nya behandlingar.

Arbetsgruppen för psoriasis ska bidra till att patienten ska få god vård, det vill säga kunskapsbaserad, säker, individanpassad, effektiv, jämlik och tillgänglig vård.

I uppdraget ingår att:

 • Arbeta för att Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid psoriasis följs.
 • Öka användningen av det nationella kvalitetsregistret PsoReg, för psoriasispatienter med systembehandling. Systembehandling innebär behandling med läkemedel som kan verka i hela kroppen, i motsats till lokala behandlingar som salvor eller kortisoninjektioner. PsoReg ska även användas i uppföljnings- och förbättringsarbete. Uppdraget innebär även att identifiera svårigheter med att registrera i PsoReg, och föreslå åtgärder för detta.

Aktuellt

Uppdragets tidsperiod är 2019–2022.

Ledamöter och kontakt

Kontaktperson och processledare

Elin Jerremalm, apotekare, Region Stockholm, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland

elin.jerremalm@sll.se

Ordförande

Birgitta Stymne, Hudkliniken, Region Östergötland, Sydöstra sjukvårdsregionen

Ledamöter

 • Charlotta Enerbäck, specialist i dermatovenereologi, Hudkliniken universitetssjukhuset i Linköping, Sydöstra sjukvårdsregionen
 • Magnus Falk, specialist i allmänmedicin, Vårdcentralen Kärna i Linköping, Sydöstra sjukvårdsregionen
 • Kristina Juneblad, specialist i reumatologi, verksamhetschef för Reumatologi i Västerbotten, Norra sjukvårdsregionen
 • Anna Karin Olofsson, Patientområde Gastro, Hud och Reuma öppenvård, Karolinska universitetssjukhuset, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Toomas Talme, specialist i dermatovenereologi, Patientområde gastro, Hud och Reuma, Karolinska universitetssjukhuset, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Amra Osmancevic, specialist i dermatovenereologi, Hudmottagningen, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Västra sjukvårdsregionen
 • Åke Svensson, specialist i dermatovenereologi, Hudkliniken Skånes universitetssjukhus Lund, Södra sjukvårdsregionen
 • Ewa Wallin, sjuksköterska, Hudmottagningen, Skånes universitetssjukhus Malmö, Södra sjukvårdsregionen
 • Karolina Svärdhagen, specialist i dermatovenereologi, Hudkliniken Falun, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Tina Norgren, patientrepresentant

Kontakt

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård