Publicerad 1 mars 2022

Insatsområde psoriasis

Psoriasis är en underbehandlad sjukdom. Det finns stora regionala skillnader inom psoriasisvården vad gäller behandling och tillgänglighet.

Psoriasis är en sjukdom som påverkar 2–4 procent av den svenska befolkningen. Psoriasis är en kronisk systemsjukdom, det vill säga en sjukdom som är utbredd inom ett helt eller flera organsystem. Immunsystemet spelar en central roll i sjukdomen. Forskning har gett ny kunskap om inflammatoriska signalvägar som lett fram till nya behandlingar.

En nationell arbetsgrupp ska bidra till att patienten ska få god vård, det vill säga kunskapsbaserad, säker, individanpassad, effektiv, jämlik och tillgänglig vård.

Uppdrag

 • Arbeta för att Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid psoriasis följs.
 • Öka användningen av det nationella kvalitetsregistret PsoReg, som även ska användas i uppföljnings- och förbättringsarbete.
 • Utveckla en nationell digital psoriasisskola.

Aktuellt

Fokus under 2022 är på att utveckla en nationell digital psoriasisskola.

Ledamöter och kontakt

Kontaktperson och processledare

Elin Jerremalm, apotekare, Region Stockholm, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland

elin.jerremalm@regionstockholm.se

Ordförande

Birgitta Stymne, Hudkliniken, Region Östergötland, Sydöstra sjukvårdsregionen

Ledamöter

 • Charlotta Enerbäck, specialist i dermatovenereologi, Hudkliniken universitetssjukhuset i Linköping, Sydöstra sjukvårdsregionen
 • Magnus Falk, specialist i allmänmedicin, Vårdcentralen Kärna i Linköping, Sydöstra sjukvårdsregionen
 • Kristina Juneblad, specialist i reumatologi, verksamhetschef för Reumatologi i Västerbotten, Norra sjukvårdsregionen
 • Anna Karin Olofsson, Patientområde Gastro, Hud och Reuma öppenvård, Karolinska universitetssjukhuset, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Toomas Talme, specialist i dermatovenereologi, Patientområde gastro, Hud och Reuma, Karolinska universitetssjukhuset, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Amra Osmancevic, specialist i dermatovenereologi, Hudmottagningen, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Västra sjukvårdsregionen
 • Åke Svensson, specialist i dermatovenereologi, Hudkliniken Skånes universitetssjukhus Lund, Södra sjukvårdsregionen
 • Ewa Wallin, sjuksköterska, Hudmottagningen, Skånes universitetssjukhus Malmö, Södra sjukvårdsregionen
 • Karolina Svärdhagen, specialist i dermatovenereologi, Hudkliniken Falun, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Tina Norgren, patientrepresentant

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård