Publicerad 12 september 2023

Insatsområde karies

Det saknas tydliga vårdkedjor för patienter med återkommande karies. Det finns såväl nationella riktlinjer såsom vårdprogram, men trots kunskap om behandling används inte kunskapen i patientmötet.

Bakgrund

15 procent av befolkningen ha återkommande kariesskador. Förekomsten påverkas av socioekonomiska förhållanden och är tilltagande med stigande ålder. Handläggning och vård till personer med kariessjukdom har uppenbara brister och är ojämlik över landet. Genom att utreda på ett felaktigt sätt, undanhålla specifika moment i utredningen eller inte förstå vikten av vissa delmoment, så behandlas inte kariessjukdomen. Grunden för patientfokuserad kariesbehandling bygger på att skapa förtroende mellan patient och behandlare.

Mål:

 • vinna förtroende hos skeptiska patienter med negativa erfarenheter
 • stoppa en utveckling som riskerar att eskalera vårdbehov för både individ och vårdorganisation
 • vinna tid för tandvården så att fler patienter kan få vård
 • underlätta samarbete med och behandling för patienten
 • förbättra prognosen för en gemensam lyckad behandling
 • underlätta behandling och omhändertagande av patienterna för tandvården
 • tydliggöra tandvårdens och patientens respektive ansvar i sjukdomsbehandlingen.

Uppdrag

En nationell arbetsgrupp ska ta fram ett personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för karies.

Aktuellt

Ledamöter och kontakt

Kontaktperson och processledare

Katarina Wretlind, Hälsoodontologiska enheten, Folktandvården Västra Götaland, Västra sjukvårdsregionen

Ordförande

Hans Sandberg, Södra sjukvårdsregionen

Ledamöter

 • Karin Sunnegårdh-Grönberg, tandvårdsstrateg, Hälso- och sjukvårdsförvaltningens stab, Region Västerbotten, Norra sjukvårdsregionen
 • Urban Englund, tandläkare, Praktikertjänst AB, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Håkan Flink, tandläkare, Folktandvården Västmanland AB, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Karin Gren, tandhygienist, Folktandvården Region Örebro län, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Peter Lingström, specialisttandläkare, Specialkliniken för Cariologi, Göteborg, Västra sjukvårdsregionen
 • Zahraa Al-Samaraie, patientföreträdare
 • Kent Olaisson, patientföreträdare, Diabetesföreningen Västra Götaland