Publicerad 2 mars 2022

Insatsområde antibiotika i tandvården

Rekommendationer för antibiotika i tandvården är nio respektive sju är gamla. De behöver revideras för att inte riskera att underminera den uppnådda restriktiva förskrivningen som de lett till.

Uppdrag

Dessa nationella rekommendationer för tandvården ska revideras:

  • Antibiotikaprofylax
  • Antibiotikabehandling

Efter revision är uppdraget att årligen se över rekommendationerna och göra nödvändiga justeringar. Arbetet kommer att förankras i Nationella Tandvårds-Strama.

Ledamöter och kontakt

Kontaktperson och processledare

Bodil Lund, Universitetet i Bergen, Norge

bodil.lund@uib.no

Ordförande

Bodil Lund, Universitetet i Bergen, Norge

Ledamöter

  • Margareta Hultin, övertandläkare, Karolinska institutet, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
  • Per Rabe, övertandläkare, Specialisttandvården Halmstad, Södra sjukvårdsregionen
  • Bengt Götrick, övertandläkare, Malmö universitet, Södra sjukvårdsregionen
  • Malin Brundin, övertandläkare, Umeå universitet, Norra sjukvårdsregionen

Vid behov adjungeras övriga ledamöter från Nationella Tandvårds-Strama.