Publicerad 10 januari 2023

Insatsområde dental erosion

Ett enkelt klassificeringssystem för dental erosion ska tas fram. Samverkan ska ske med journalleverantörer för att utveckla registrering och ta fram ett kunskapsstöd.

Uppdrag

  • Ta fram förslag på klassificering av dental erosion i förenklad modell.
  • Samverka med vårdgivare och journalleverantörer och slutföra arbetet med att utveckla registrering av erosioner i status och riskvärderingssystem.
  • Ta fram förslag på hur ett nytt system för registrering av erosionsskador kan implementeras.
  • Ta fram förslag till ett nationellt kunskapsstöd för patienter med erosionsskador med fokus på tidiga insatser.

Aktuellt

Delrapport beräknas till mars 2022 och slutrapport till december 2022.

Ledamöter och kontakt

Kontaktperson och processledare

Carl-Fredik Arnelund, övertandläkare, chef för specialisttandvården i Region Örebro, Sjukvårdsregione Mellansverige

carl-fredrik.arnelund@regionorebrolan.se

Ordförande

Carl-Fredik Arnelund, övertandläkare, chef för specialisttandvården i Region Örebro, Sjukvårdsregione Mellansverige

Ledamöter

  • Ola Fernberg, tandvårdsdirektör, Region Örebro län, Folktandvården Örebro, Sjukvårdsregion Mellansverige
  • Carl-Fredrik Arnelund, övertandläkare, Region Örebro, Sjukvårdsregion Mellansverige
  • Ann-Katrin Johansson, övertandläkare, professor, Universitetet i Bergen, Norge
  • Peter Lingström professor, Göteborgs universitet, Västra sjukvårdsregionen
  • Akke Kumlien, tandläkare, Södertandläkarna AB, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland