Publicerad 20 september 2023

Insatsområde dentala implantat

Utfallet av utförda implantatbehandlingar ska kunna följas upp genom automatisk import av tandvårdsjournalen till SKaPa.

Uppdrag

Implantatbehandling har gott stöd i vetenskapen, men kunskapen om utfallet i allmän praxis är begränsad. Möjlighet till uppföljning är viktig ur flera perspektiv såsom patientsäkerhet och behandlingskvalitet. Behandlingen är dyr för både individ och samhälle, och behandlingsvolymen ökar.

Aktuellt

Ledamöter och kontakt

Kontaktperson och processledare

Shariel Sayardoust, övertandläkare, Region Jönköping, Sydöstra sjukvårdsregionen

shariel.sayardoust@rjl.se

Ordförande

Shariel Sayardoust, övertandläkare, Region Jönköping, Sydöstra sjukvårdsregionen

Ledamöter

  • Anna Bogren, övertandläkare, Norra sjukvårdsregionen
  • Anders Jonsson, cheftandläkare, Praktikertjänst AB, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
  • Lars Gahnberg, registerhållare SKaPa, Västra sjukvårdsregionen
  • Magnus Ahl, övertandläkare, Sydöstra sjukvårdsregionen
  • Johan Asplund, övertandläkare, Folktandvården Östergötland, Sydöstra sjukvårdsregionen
  • Göran Henriks, utvecklingsdirektör, Region Jönköping, Sydöstra sjukvårdsregionen
  • Peter Nilsson, övertandläkare, Sydöstra sjukvårdsregionen

Adjungerade:

  • Andreas Cederlund, verksamhetschef, Specialisttandvården, Folktandvården Stockholm, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
  • Pernilla Larsson Gran, Folktandvården Östergötland, Sydöstra sjukvårdsregionen
  • Björn Klinge, professor, Malmö universitet, Södra sjukvårdsregionen