Publicerad 19 augusti 2021

Insatsområde knäledsartros

Patienter med knäledsartros får ofta diagnos sent. Därmed fördröjs grundbehandlingen, som har bäst effekt om den sätts in tidigt i sjukdomsförloppet. En arbetsgrupp ska ta fram ett personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för patienter med knäledsartros inom primärvård. Målet är att patienter med knäledsartros ska få rätt vård i rätt tid.

Uppdrag

Arbetsgruppen ska ta fram ett personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp som inleds vid misstanke om knäledsartros eller vid försämring av tidigare känd knäledsartros. Vårdförloppet avslutas när patienten har en acceptabel funktions- och smärtsituation eller vid remiss för ortopedisk bedömning. Vårdförloppet beskriver åtgärder som ska genomföras och i vilken ordning de ska ske inom primärvården.

Arbetsgruppen består av allmänläkare, fysioterapeuter, ortoped, processledare samt två patientrepresentanter. Ordförande är fysioterapeut och registerrepresentant från det nationella kvalitetsregisret för bättre om händertagande av patienter med artros (BOA-registret).

Aktuellt

Arbetsgruppen startade sitt arbete under hösten 2020 och förväntas vara avslutat i september 2021. Nominering av deltagare till vårdförloppet är i slutfas.

Ledamöter och kontakt

Kontaktperson och processledare

Kristin Wetterling, fysioterapeut, BOA Registercentrum Västra Götaland Västra Götalandsregionen, Västra sjukvårdsregionen

kristin.wetterling@vgregion.se

Ordförande

Gunilla Limbäck Svensson, registerrepresentant och registerhållare för BOA Registercentrum Västra Götaland, Västra sjukvårdsregionen

Kontakt

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård