Publicerad 2 mars 2022

Insatsområde knäledsartros

Ett första personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för patienter med knäledsartros är framtaget. Nu ska ett andra vårdförlopp tas fram för knäledsartros vid proteskirurgi.

Uppdrag

Ett första personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp är framtaget. Vårdförloppet inleds vid misstanke om knäledsartros eller vid försämring av tidigare känd knäledsartros. Det avslutas när patienten har en acceptabel funktions- och smärtsituation eller vid remiss för ortopedisk bedömning. Vårdförloppet beskriver åtgärder som ska genomföras och i vilken ordning de ska ske inom primärvården.

Nu ska ett andra vårdförlopp tas fram, för patienter med knäledsartros som är i behov av proteskirurgi. Vårdförloppet inleds vid kontakt med specialiserad vård för kirurgisk behandling och avslutas med rehabilitering inom primärvård.

Ledamöter och kontakt

Kontaktperson och processledare

Ann-Charlotte Lindström, arbetsterapeut, Närhälsan, Västra sjukvårdsregionen

ann-charlotte.lindstrom@vgregion.se

Ordförande

Inte tillsatt än.

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård