Publicerad 23 september 2021

Insatsområde höftfraktur

Det sker ungefär 16 000 höftfrakturer per år i Sverige, främst bland äldre människor, och skadan leder relativt ofta till döden. En arbetsgrupp ska ta fram ett nationellt vårdprogram för höftfraktur.

Uppdrag

Höftfraktur leder relativt ofta till att patienter avlider. Enligt Frakturregistrets data avlider cirka sex procent av kvinnorna och elva procent av männen inom 30 dagar efter skadan. Data från kvalitetsregistren och vården i siffror visar på regionala och lokala skillnader. Dessa skillnader kan delvis bero på patientrelaterade faktorer men även stå för skillnader i hur patienterna tas om hand.

En nationell arbetsgrupp har fått i uppdrag att skapa ett nationellt vårdprogram i syfte att skapa förutsättningar för att patienter med höftfrakturer erbjuds en god, jämlik och resurseffektiv vård. Gruppen har också i uppdrag att göra en plan för nationell och regional implementering och uppföljning.

Aktuellt

Arbetsgruppen startar sitt arbete under hösten 2021.

Ledamöter och kontakt

Kontaktperson och processledare

Ann-Charlotte Lindström, Västra sjukvårdsregionen

ann-charlotte.lindstrom@vgregion.se

Ordförande

Cecilia Rogmark, överläkare ortopedi, Skånes Universitetssjukhus, Södra sjukvårdsregionen

Ledamöter

 • Sebastian Mukka, specialistläkare ortopedi, Norrlands Universitetssjukhus Umeå, Norra sjukvårdsregionen
 • Berit Gesar, specialistsjuksköterska vård av äldre samt ortopedi, Falu lasarett och Högskolan Dalarna, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Olof Wolfh, specialistläkare ortopedi, Akademiska sjukhuset i Uppsala, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Margareta Hedström, överläkare ortopedi, Protessektionen, Karolinska Universitetssjukhuset, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Anna Heidermark, specialistsjuksköterska akutmedicin, Södersjukhuset, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Axel Wihlborg, specialistläkare ortopedi, Karolinska Universitetssjukhuset, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Marie Björk, specialistsjuksköterska operation, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Västra sjukvårdsregionen
 • Fredrik Holmberg, specialistsjuksköterska anestesi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Västra sjukvårdsregionen
 • Kerstin Klasson, arbetsterapeut, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Västra sjukvårdsregionen
 • Christina Kogler Hjorth, specialistläkare geriatrik, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Västra sjukvårdsregionen
 • Glenn Larsson, specialistsjuksköterska ambulanssjukvård, Borås universitet, Lindholmens Sience Park, Sahlgrenska ambulanssjukvård, Västra sjukvårdsregionen
 • Fredrik Olsen, specialistläkare anestesi och intensivvård, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Västra sjukvårdsregionen
 • Karin Henning, sjukgymnast, Ortopedkliniken Eksjö, Sydöstra sjukvårdsregionen
 • Sammy Klaff, specialistläkare allmänmedicin, specialistläkare ortopedi och akutvård, Trädgårdstorgets vårdcentral i Linköping, Sydöstra sjukvårdsregionen
 • Daniel Leckström, specialistläkare akutvård, Akutkliniken Universitets sjukhuset Linköping, Sydöstra sjukvårdsregionen
 • Catharina Lundgren, sjuksköterska, Centralsjukhuset Kristianstad, Sydöstra sjukvårdsregionen
 • Pär Wennberg, specialsjuksköterska anestesi och ambulanssjukvård, Jönköpings Universitet, Sydöstra sjukvårdsregionen
 • Christina Svärd, patientrepresentant, Osteoporosföreningen, Södra sjukvårdsregionen
 • Marie Runström, sjukgymnast och kvalitetsutvecklare, Malmö stad

Kontakt

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård