Publicerad 5 juli 2022

Kunskapsstöd rörelseorganens sjukdomar

Här hittar du information om kunskapsstöd för rörelseorganens sjukdomar, som har tagits fram i det nationella systemet för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård.

Färdiga vårdprogram och vårdförlopp hittar du på Nationellt kliniskt kunskapsstöd.

Nationellt kliniskt kunskapsstöd

Stödmaterial

Här nedan finns stödmaterial till vårdprogram och vårdförlopp.

Distal radiusfraktur

Webbinarium om nationellt vårdprogram distal radiusfraktur 21 april 2021

Höftledsartros

Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp höftledsartros

Knäledsartros

Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för knäledsartros

Läs vidare

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård