Publicerad 3 mars 2023

Insatsområde fotledsfraktur

Fotledsfraktur är den tredje vanligaste frakturskadan och drabbar alla åldrar. Frakturen kompliceras oftast också med ligament- och muskelskador. Konsekvenserna blir stora då personerna alltid får en funktionsbegränsning som varar över en längre tid och att de alltid är i behov av specialiserad vård och rehabilitering.

Bakgrund

Det saknas nationella riktlinjer för omhändertagande av personer med fotledsfrakturer och därmed finns det stora regionala skillnader för hur frakturerna behandlas.

Uppdrag

En nationell arbetsgrupp ska ta fram ett kunskapsstöd för fotledsfraktur.

Aktuellt

Ledamöter och kontakt

Information kommer.