Publicerad 10 mars 2023

Insatsområde hälsodeklaration inför anestesi

Hälsodeklaration är en del i en större process, patientrapporterad data. Hälsodeklaration inför anestesi är ett antal frågor som patienten själv om möjligt ska besvara och som är relevanta för hur man planerar en säker och effektiv anestesi.

Bakgrund

En hälsodeklaration som är tillgänglig i rätt tid i vårdkedjan bidrar tydligt till just patientsäkerhet och en effektiv vård. Det rör sig om hundratusentals hälsodeklarationer som fylls i varje år. Formuläret behöver vara enkelt och tydligt. Men även själva processen kring att distribuera, fylla i och tillgängliggöra formuläret i relevanta delar i vårdkedjan är av yttersta vikt. Då antalet formulär som fylls i är så stort blir en nationell standard på området en viktig förbättring av vården i vardagen.

Det finns sedan tidigare en nationell standard för hälsodeklaration av professionsföreningen Svensk Förening för Anestesi- och Intensivvård (SFAI). Den är nu i behov av revision.

Uppdrag

En nationell arbetsgrupp ska fram en uppdaterad nationell standard för hälsodeklaration inför anestesi, både frågor och process, där processen inkluderar digital standard (informationsöverföring), koppling till kvalitetsregister, standardisering av termer och begrepp.

Aktuellt

Ledamöter och kontakt

Information kommer.