Publicerad 6 mars 2024

Insatsområde donation

Organ- och vävnadsdonation har haft en stadigt positiv utveckling de senaste tio åren i Sverige, men donationsfrekvens, hur ansvar fördelas mellan olika aktörer och hur donationsarbetet organiseras varierar.

Uppdrag

Den nationella arbetsgruppen ska bidra till ökade möjligheter till donation och minskad variation genom spridning av kunskap om lämpliga arbetsformer och tillämpning av nya medicinska metoder och medicinsk teknik. Uppdraget omfattar huvudsakligen donation av organ och vävnader från barn och vuxna som avlidit inom intensivvården.

Arbetsgruppen analyserar praxis och kvalitet i donationsarbetet samt identifierar behov av kompetensutveckling och kunskapsstöd.

Arbetet 2024 och 2025 fokuseras på samverkan med Nationellt donationscentrum och Socialstyrelsens utveckling av en nationell handlingsplan och nationella kunskapsstöd anpassade för personal som arbetar med organdonation.

Aktuellt

Ledamöter och kontakt

Kontaktperson och processledare

Linda Andlöw, projektledare verksamhetsområde kirurgi, Region Jönköping, Sydöstra sjukvårdsregionen

linda.andlow@rjl.se

Ordförande

Pia Löwhagen Hendén, överläkare anestesi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Västra sjukvårdsregionen

Ledamöter

 • Frida Pärsson, intensivvårdssjuksköterska, intensivvårdsenheten Norrlands Universitetssjukhus, Norra sjukvårdsregionen
 • Caroline Olofsson, intensivvårdssjuksköterska, intensivvårdsenheten Bollnäs sjukhus, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Öystein Jynge, transplantationskoordinator, Regionalt donationscentrum, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Annika Åkerlind, intensivvårdssjuksköterska, Karolinska Universitetssjukhuset, Regionalt donationscentrum, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Markus Gäbel, transplantationskirurg, Transplantationscentrum Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Västra sjukvårdsregionen
 • Fredrik Hugosson, överläkare i anestesi, Intensivvårdsavdelningen (IVA) neonatal barn Sahlgrenska universitetssjukhuset, Västra sjukvårdsregionen
 • Carina Ulin, intensivvårdssjuksköterska, Norra Älvsborgs sjukhus, Västra sjukvårdsregionen
 • Petra Vestlund, intensivvårdssjuksköterska, transplantationskoordinator, Transplantationscentrum Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Västra sjukvårdsregionen
 • Eva Ahlgren Andersson, överläkare, Thorax-kärlkliniken Universitetssjukhuset i Linköping, Sydöstra sjukvårdsregionen
 • Joakim Ahvenainen, specialistläkare i anestesi och intensivvård, Anestesikliniken Växjö, Södra sjukvårdsregionen
 • Carina Forslund, biomedicinsk analytiker, vävnadskoordinator, Södra sjukvårdsregionen
 • Nils Ståhl, överläkare, Neurokirurgiska kliniken Lund, Södra sjukvårdsregionen
 • Michaela Hamrin, patientföreträdare, Mer organdonation (MOD)