Publicerad 3 mars 2023

Insatsområde sinonasal sjukdom

Patienter med sinonasal sjukdom är en stor patientgrupp inom både primärvården och specialistvården. Flertalet patienter är i arbetsför ålder. Tillgång till modern utredning och behandling är ojämlikt fördelat i Sverige.

Bakgrund

Det saknas tydliga nationella riktlinjer för utredning, konservativ och kirurgiska behandling av flera tillstånd inom området sinonasal sjukdom. Samsjuklighet med tillstånd i nedre luftvägarna är vanligt hos patienter med sinonasal sjukdom.

Utredning är idag ojämlikt fördelad i landet och det saknas validerade utredningsmetoder.

Uppdrag

En nationell arbetsgrupp ska ta fram ett nationellt kunskapsstöd för sinonasal sjukdom.

Ledamöter och kontakt

Information kommer.