Publicerad 7 februari 2022

Insatsområde hörselnedsättning otokirurgi

Hörselnedsättning är ett vanligt hälsoproblem som ökar i alla åldersgrupper. En arbetsgrupp ska göra en genomlysning av området samt ta fram kunskapsunderlag för enhetlig diagnostik, behandling och uppföljning.

Uppdrag

Fler personer förväntas få en hörselnedsättning, eftersom vi får en allt större andel äldre människor i Sverige. Teknikutvecklingen inom området går framåt och därmed ökar behovet av kunskapsunderlag för enhetlig diagnostik, behandling och uppföljning.

Arbetsgruppens fokus:

 • Beskriva nuläge och eventuella skillnader när det gäller utredning och diagnostik med hänsyn till regionala olikheter.
 • Ta fram beslutsstöd vid hörselnedsättning, som underlag för planering och i mötet med patienten. Det ska innehålla en struktur och process för god samverkan i hela vårdkedjan, från primärvård till specialistvård.
 • Identifiera hörhjälpmedel och hörselförbättrande kirurgi som ger bäst patientnytta.

Aktuellt

Arbetsgruppen startade hösten 2020.

Ledamöter och kontakt

Kontaktperson och processledare

Kerstin Troedsson, Akademiska sjukhuset, Sjukvårdsregion Mellansverige

kerstin.troedsson@akademiska.se

Ordförande

Per Olof Eriksson, specialistläkare öron- näs- och halssjukdomar, Akademiska sjukhuset, Sjukvårdsregion Mellansverige

Ledamöter

 • Åsa Bonnard, specialistläkare öron- näs- och halssjukdomar, Karolinska Universitetssjukhuset, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Ewa Westman, specialistläkare öron- näs- och halssjukdomar, Sundsvalls lasarett, Norra sjukvårdsregionen
 • Louise Hafsten, sjuksköterska, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Föreningen för sjuksköterskor inom Öron, Näsa, Hals och Huvud-Halskirurgi (FÖNH), Västra sjukvårdsregionen
 • Andreas Björsne, audionom, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Västra sjukvårdsregionen
 • Måns Eeg Olofsson, specialistläkare öron- näs- och halssjukdomar, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Västra sjukvårdsregionen
 • Britt Eriksson, specialistläkare öron- näs- och halssjukdomar, Skånes Universitetssjukhus, Södra sjukvårdsregionen
 • Markus Peebo, specialistläkare öron- näs- och halssjukdomar, Universitetssjukhuset Linköping, Sydöstra sjukvårdsregionen
 • Andreas Stjärnström, patientrepresentant, Hörselskadades Riksförbund

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård