Publicerad 30 mars 2023

Insatsområde rehabilitering huvud- och halscancer

Patienter som har genomgått behandling av huvud- och halscancer har behov av anpassad rehabilitering.

Uppdrag

En nationell arbetsgrupp ska kartlägga rehabiliteringen av patienter som har genomgått behandling av huvud- och halscancer.

Målet är att alla patienter som har genomgått behandling för huvud- och halscancer ska erbjudas rehabilitering som ger god funktionalitet och livskvalitet, med utgångspunkt i patientgruppens specifika rehabiliteringsbehov. En kunskapsbaserad rehabilitering bör ha möjlighet att verka inom hela vårdkedjan. Uppdraget innefattar även prehabilitering inför behandling, vilket underlättar rehabilitering efter behandling.

Aktuellt

Arbetet planeras starta under våren 2022.

Ledamöter och kontakt

Kontaktperson och processledare

Pernilla Nyman, Universitetssjukhuset Örebro, Sjukvårdsregion Mellansverige

pernilla.nyman@regionorebrolan.se