Publicerad 9 januari 2024

Insatsområde hörselnedsättning audiologi

Hörselnedsättning är ett vanligt hälsoproblem som ökar i alla åldersgrupper. En arbetsgrupp ska göra en genomlysning av området samt ta fram kunskapsunderlag för enhetlig diagnostik, behandling och uppföljning.

Uppdrag

Fler personer förväntas få en hörselnedsättning, eftersom vi får en allt större andel äldre människor i Sverige. Teknikutvecklingen inom området går framåt och därmed ökar behovet av kunskapsunderlag för enhetlig diagnostik, behandling och uppföljning.

Arbetsgruppens fokus:

 • Beskriva nuläge och eventuella skillnader när det gäller utredning och diagnostik med hänsyn till regionala olikheter.
 • Ta fram beslutsstöd vid hörselnedsättning, som underlag för planering och i mötet med patienten. Det ska innehålla en struktur och process för god samverkan i hela vårdkedjan, från primärvård till specialistvård, inklusive identifiering av hörselhjälpmedel.

Aktuellt

Arbetsgruppen startade hösten 2020.

Ledamöter och kontakt

Kontaktperson och processledare

Pernilla Nyman, Universitetssjukhuset Örebro, Sjukvårdsregion Mellansverige

pernilla.nyman@regionorebrolan.se

Ordförande

Torbjörn Ledin, professor öron- näs- och halssjukdomar, audiologi, Universitetssjukhuset Linköping, Sydöstra sjukvårdsregionen

Ledamöter

 • Åsa Kjellgren, specialistläkare audiologi och öron-näs och halssjukdomar, Norrlands Universitetssjukhus, Norra sjukvårdsregionen
 • Elsa Erixon, specialistläkare audiologi och öron-näs och halssjukdomar, Akademiska sjukhuset, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Elina Mäki-Torkko, professor i audiologi, Universitetssjukhuset Örebro, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Filip Asp, teknisk audiolog, Karolinska Universitetssjukhuset, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Christina Forshell Hederstierna, specialistläkare audiologi och öron-näs och halssjukdomar, Karolinska Universitetssjukhuset, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Marie Öberg, hörselpedagog, docent i audiologi, Universitetssjukhuset Linköping, Sydöstra sjukvårdsregionen
 • Susanne Martell, specialistläkare audiologi och öron-näs och halssjukdomar, Helsingborgs lasarett, Södra sjukvårdsregionen
 • Elisabet Thorén, audionom, Skånes universitetssjukhus, Södra sjukvårdsregionen
 • Monica Lövström, patientrepresentant, Hörselskadades Riksförbund