Publicerad 19 augusti 2021

Insatsområde systemisk skleros

Systemisk skleros är en svår, kronisk sjukdom som påverkar flera organ i kroppen. Patienter med denna diagnos behöver tas om hand på ett multidisciplinärt och multiprofessionellt sätt. En arbetsgrupp ska ta fram en riktlinje för hälso- och sjukvård.

Uppdrag

Den nationella arbetsgruppen ska ta fram en riktlinje för hälso- och sjukvård för systemisk skleros.

Mål

 • Förbättra och standardisera omhändertagande av personer med systemisk skleros.
 • Patienten ska få tillgång till bästa tillgängliga kunskap i varje möte med hälso- och sjukvården under sjukdomens alla faser.
 • Jämlik och god vård oavsett var i landet patienten bor.
 • Utforma en beskrivning av hur personer med systemisk skleros kan tas omhand på bästa sätt, i syfte att göra vården effektiv, säker och jämlik i hela landet.

Aktuellt

Riktlinjen för systemisk skleros planeras vara klar för öppen remiss i början av 2022. Arbetsgruppen är även del av det pilotprojekt som pågår med att använda verktyg för nationella kunskapsstöd.

Ledamöter och kontakt

Kontaktperson och processledare

Malin Regardt, Karolinska Universitetssjukhuset, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland

malin.regardt@sll.se

Ordförande

Egidija Sakiniene, reumatolog, Reumatologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Västra sjukvårdsregionen

Ledamöter

 • Stefan Söderberg, kardiolog, Hjärtcentrum, Norrlands universitetssjukhus, Umeå, Norra sjukvårdsregionen
 • Åsa Ribers, reumatolog, Norrlands universitetssjukhus, Umeå, Norra sjukvårdsregionen
 • Johanna Nordström, reumatolog, Reumatologiska kliniken, Universitetssjukhuset Örebro, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Karin Hjorton, reumatolog, Reumatologkliniken, Akademiska sjukhuset Uppsala, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Vivianne Ekenberg, sjuksköterska, Reumatologen, Akademiska Sjukhuset, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Össur Emilsson, specialistläkare lungmedicin, Lungkliniken, Akademiska sjukhuset i Uppsala, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Henrik Pettersson, specialistsjukgymnast, Karolinska Universitetssjukhuset, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Karina Gheorghe, reumatolog, Karolinska Universitetssjukhuset, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Danijel O’Rourke, reumatolog, Reumatologiska kliniken Universitetssjukhuset i Linköping, Sydöstra sjukvårdsregionen
 • Dirk Wuttge, reumatolog, Skånes Universitetssjukhus Lund, Södra sjukvårdsregionen
 • Gunnel Sandkvist, arbetsterapeut, Reumatologen Lund, Skånes universitetssjukhus, Södra sjukvårdsregionen
 • Louise Larmark, sjuksköterska, Reumatologen Lund, Skånes universitetssjukhus, Södra sjukvårdsregionen
 • Johanna Hallebrand, kurator, Reumatologen Lund, Skånes universitetssjukhus, Södra sjukvårdsregionen
 • Monika Holmner, patientrepresentant, Riksföreningen för Systemisk skleros
 • Lena Lokrantz, patientrepresentant, Riksföreningen för Systemisk skleros

Kontakt

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård