Publicerad 19 augusti 2021

Insatsområde jättecellsarterit

Jättecellsarterit är en svårställd diagnos. Missad tidig diagnos och behandling leder bland annat till att ett antal personer årligen förlorar sin syn. En arbetsgrupp ska ta fram ett personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för jättecellsarterit.

Uppdrag

Arbetsgruppen ska ta fram ett personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för jättecellsarterit, eller Giant Cell Arteritis (GCA). Vårdförloppet börjar vid första symtom och sjukvårdskontakt, ofta i primärvård eller vid akutmottagning, och slutar vid behandling och uppföljning.

Mål:

 • Säkerställa korrekt, effektiv och likvärdig diagnostik och behandling av GCA för patienter i hela landet.
 • Tydliggöra för patienterna vad de kan förvänta sig av vården, samt hur de kan bidra till delaktighet i den egna behandlingen.
 • Bidra till ett förbättrat, kunskapsbaserat och kvalitetssäkrat omhändertagande av personer med GCA i hela landet, med minimerade ledtider från symtom till behandling.

Aktuellt

Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp jättecellsarterit planeras gå ut på öppen remiss under slutet av 2021.

Ledamöter och kontakt

Kontaktperson och processledare

Åsa Karlberg, Skånes universitetssjukhus, Södra sjukvårdsregionen

asa.m.karlberg@skane.se

Ordförande

Aladdin Mohammad, reumatolog, Skånes universitetssjukhus, Södra sjukvårdsregionen

Ledamöter

 • Erik Hellbacher, reumatolog, Akademiska sjukhuset i Uppsala, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Ola Börjesson, reumatolog, Karolinska Universitetssjukhuset, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Sara Brolin, sjuksköterska, Karolinska Universitetssjukhuset, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • John Svensson, reumatologi och internmedicin, Länssjukhuset Sundsvall, Norra sjukvårdsregionen
 • Karolina Larsson, reumatolog, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Västra sjukvårdsregionen
 • Ardavan Khoshnood, akutläkare, Skånes universitetssjukhus, Södra sjukvårdsregionen
 • Björn Hammar, ögonläkare, Skånes universitetssjukhus, Södra sjukvårdsregionen
 • Ulf Bergman, specialistläkare allmänmedicin, vårdcentralen Tornet i Landskrona, Södra sjukvårdsregionen
 • Ingrid Lindberg, patientrepresentant, Södra Sjukvårdsregionen

Kontakt

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård