Publicerad 19 april 2022

Insatsområde jättecellsarterit

Jättecellsarterit är en svårställd diagnos. Missad tidig diagnos och behandling leder bland annat till att ett antal personer årligen förlorar sin syn. Arbetsgruppen ska ta fram ett vårdförlopp för jättecellsarterit.

Uppdrag

Ett personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för jättecellsarterit, eller Giant Cell Arteritis (GCA), ska tas fram. Vårdförloppet börjar vid första symtom och sjukvårdskontakt, ofta i primärvård eller vid akutmottagning, och slutar vid behandling och uppföljning.

Mål:

 • Säkerställa korrekt, effektiv och likvärdig diagnostik och behandling av jättecellsarterit för patienter i hela landet.
 • Tydliggöra för patienterna vad de kan förvänta sig av vården samt hur de kan bidra till delaktighet i den egna behandlingen.
 • Bidra till ett förbättrat, kunskapsbaserat och kvalitetssäkrat omhändertagande av personer med jättecellsarterit i hela landet, med minimerade ledtider från symtom till behandling.

Aktuellt

Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för jättecellsarterit är ute på öppen remiss.

Remisser

Ledamöter och kontakt

Kontaktperson och processledare

Åsa Karlberg, Skånes universitetssjukhus, Södra sjukvårdsregionen

asa.m.karlberg@skane.se

Ordförande

Aladdin Mohammad, specialistläkare reumatologi, Skånes universitetssjukhus, Södra sjukvårdsregionen

Ledamöter

 • Erik Hellbacher, specialistläkare reumatologi, Akademiska sjukhuset, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Ola Börjesson, specialistläkare reumatologi, Karolinska Universitetssjukhuset, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Sara Brolin, sjuksköterska, Karolinska Universitetssjukhuset, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • John Svensson, specialistläkare reumatologi och internmedicin, Länssjukhuset Sundsvall, Norra sjukvårdsregionen
 • Karolina Larsson, specialistläkare reumatologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Västra sjukvårdsregionen
 • Ardavan Khoshnood, specialistläkare akutmedicin, Skånes universitetssjukhus, Södra sjukvårdsregionen
 • Björn Hammar, ögonläkare, Skånes universitetssjukhus, Södra sjukvårdsregionen
 • Ulf Bergman, specialistläkare allmänmedicin, vårdcentralen Tornet i Landskrona, Södra sjukvårdsregionen
 • Ingrid Lindberg, patientrepresentant, Södra Sjukvårdsregionen

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård