Publicerad 1 februari 2023

Kunskapsstöd reumatiska sjukdomar

Här hittar du information om kunskapsstöd för reumatiska sjukdomar, som har tagits fram i det nationella systemet för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård.

Färdiga kunskapsstöd, såsom vårdförlopp, vårdprogram och riktlinjer, finns på Nationellt kliniskt kunskapsstöd.

Kunskapsstöd på Nationellt kliniskt kunskapsstöd

Nedan hittar stödmaterial till kunskapsstöden.

Reumatoid artrit

Stödmaterial vårdförlopp reumatoid artrit

Systemisk skleros

Konsekvensbeskrivning vårdriktlinje systemisk skleros (PDF) Pdf, 204 kB.

Läs vidare

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.