Publicerad 7 december 2022

Insatsområde svår allergisk rinokonjunktivit

Ett nationellt kunskapsstöd för svår allergiskt rinokonjunktivit ska tas fram.

En kartläggning av tillgång till behandling av svår allergisk rinokonjunktivit i Sverige gjordes 2019 av Svensk Förening För Allergologi (SFFA). Den visar att det för patienter finns stora ojämlikheter vad gäller tillgång till behandlingsformen allergen immunterapi, och till specialistkompetens inom allergologi för både vuxna och barn. Knappt tio procent av de som har indikation för behandlingsformen i Sverige bedöms få tillgång till den, med stor geografisk variation beroende på var patienten bor. Då möjligheten att ge immunterapi via tablett öppnats under senare år skulle fler aktörer, såsom primärvården, kunna bidra till en mer jämlik vård för de svårast sjuka.

Uppdrag

En nationell arbetsgrupp ska ta fram ett nationellt kunskapsstöd för svår allergisk rinokonjunktivit.

Aktuellt

Nominering till arbetsgruppen är avslutad.

Ledamöter och kontakt

Kontaktperson och processledare

Kerstin Hinz, koncernkontoret Västra Götalandsregionen, Västra sjukvårdsregionen

kerstin.hinz@vgregion.se