Publicerad 2 februari 2024

Insatsområde matallergi

Ett personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för matallergi är framtaget.

Bakgrund

Cirka åtta procent av barn och fem procent av vuxna i Sverige har någon sorts matallergi. Utan rätt utredning och diagnos finns risk för stort lidande för de som drabbas. Det är brist på specialister inom allergologi och det finns ett stort behov av nationella kunskapsstöd för att uppnå en effektiv, jämlik och individanpassad vård.

Uppdrag

En nationell arbetsgrupp ska:

 • ta fram personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp
 • ta fram ett nationellt vårdprogram
 • ta fram en kommunikationsstrategi och stödmaterial för införande av kunskapsstöd för matallergi
 • verka för införande av nationellt intyg för specialkost i förskolor och skolor
 • verka för att nationella riktlinjer för matallergi riktat till specialistvården tas fram av Socialstyrelsen.

Ett personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för matallergi är framtaget.

Vårdförlopp matallergi

Aktuellt

Ledamöter och kontakt

Kontaktperson och processledare

Kerstin Hinz, regionutvecklare, koncernstab strategisk hälso-och sjukvårdsutveckling Västra Götalandsregionen, Västra sjukvårdsregionen

kerstin.hinz@vgregion.se

Ordförande

Caroline Nilsson, specialistläkare barnallergologi, Sachsska barn- och ungdomssjukhuset, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland

Ledamöter

 • Annika Wallin, specialistläkare lungmedicin, allergolog, Norrlands Universitetssjukhus, Norra sjukvårdsregionen
 • Åsa Neuman, barnallergolog, Akademiska barnsjukhuset, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Catherine Fahlén Zelander, specialistsjuksköterska, Centrum för arbets- och miljömedicin, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Anna Hilding, specialistläkare allmänmedicin, vårdcentral Nyhem, Västra sjukvårdsregionen
 • Jenny van Odijk, dietist, Allergimottagningen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Västra sjukvårdsregionen
 • Birgitta Lagercrantz, allergikonsulent, sjuksköterska, Barn- och ungdomskliniken, Södra sjukvårdsregionen
 • Carl-Erik Flodmark, pediatrik, medicinskt sakkunnig, Socialstyrelsen
 • Ylva Sjögren Bolin, rådgivare och immunolog, avdelningen för hållbara matvanor, Livsmedelsverket
 • Emil Modd, Unga Allergiker
 • Pernilla Alm-Ramberg, ledamot i förbundsstyrelsen i Astma- och Allergiförbundet

Adjungerad

 • Marianne Bonnert, psykolog, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland