Publicerad 4 augusti 2022

Insatsområde obstruktiv sömnapné hos vuxna

I Sverige har cirka tio procent av män och fem procent av kvinnor sömnapné som kräver behandling. Ett nationellt vårdprogram för sömnapné är framtaget och nu ska även ett personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp tas fram.

Obstruktiv sömnapné är en potentiellt allvarlig åkomma med omfattande samsjuklighet i framför allt hjärt- och kärlsjukdomar. Därtill finns ökad risk för olycksfall i trafik och arbete.

Uppdrag

Fokus på att minska regionala skillnader i vårdtillgänglighet, diagnostik och behandlingsstrategier och på att öka patienters delaktighet i vården. Ett nationellt vårdprogram är framtaget, information om det finns här:

Kunskapsstöd lung- och allergisjukdomar

En nationell arbetsgrupp ska:

 • ta fram ett personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för obstruktiv sömnapné hos vuxna
 • ta fram en kommunikationsstrategi och stödmaterial för införande av kunskapsstöd för obstruktiv sömnapné
 • ta fram en klinisk vägledning för egenmonitorering.

Aktuellt

Vårdprogrammet publicerades Vårdförloppet planeras gå ut på öppen remiss i september 2022.

Ledamöter och kontakt

Kontaktperson och processledare

Britt-Marie Akre, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Västra sjukvårdsregionen

britt-marie.akre@vgregion.se

Kerstin Hinz, koncernkontoret Västra Götalandsregionen, Västra sjukvårdsregionen

kerstin.hinz@vgregion.se

Ordförande

Ludger Grote, specialistläkare lungmedicin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Västra sjukvårdsregionen

Ledamöter

 • Tarmo Murto, sjuksköterska, andningsenheten, Medicincentrum Norrlands Universitetssjukhus, Norra sjukvårdsregionen
 • Göran Isacsson, tandläkare, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Göran Stillberg, specialistläkare allmänmedicin, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Jenny Theorell Haglöw, sjuksköterska, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Åke Tegelberg, tandläkare, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Jonas Spaak, kardiolog, Hjärtkliniken, Danderyds sjukhus, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Carl-Peter Anderberg, specialistläkare allmänmedicin, Västra sjukvårdsregionen
 • Jan Hedner, specialistläkare lungmedicin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Västra sjukvårdsregionen
 • Martin Ulander, neurofysiolog, Neurofysiologiska kliniken Linköping, Sydöstra sjukvårdsregionen
 • Zarita Nilsson, sjuksköterska, Öron- näs- och halsmottagningen, Lasarettet i Ystad, Södra sjukvårdsregionen
 • Gerd Grundström, patientrepresentant, Apnéföreningen
 • Karin Söderberg, patientrepresentant, Apnéföreningen

Adjungerade:

 • Karl Franklin, specialistläkare lungmedicin, kirurg, Svensk förening för sömnforskning och sömnmedicin, Norra sjukvårdsregionen
 • Lena Leissner, neurolog, Sjukvårdsregion Mellansverige

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård