Publicerad 12 juni 2023

Insatsområde lipödem

Lipödem är en smärtsam kronisk sjukdom i fettvävnaden. Vid lipödem ökar kroppens fettceller i storlek vilket gör att omfånget av vissa delar av kroppen ökar, framförallt över höfter, lår och underben men även armar. Lipödem drabbar i stort sett endast kvinnor och kan vara ärftligt.

Bakgrund

Kirurgisk behandling i form av fettsugning kan vara lämplig för vissa patienter, men indikationerna för att använda detta ingrepp vid lipödem är inte fastställda i Sverige. Det saknas också pålitlig data för vilken effekt som fettsugning har på lipödemets symtom. En del studier har visat att fettsugning, förutom att reducera fettansamlingen, också minskar blåmärken och smärta samt ökar rörlighet och livskvalitet. Det är dock oklart hur länge denna behandling har effekt då det finns få vetenskapliga långtidsuppföljningar.

Uppdrag

Uppdraget omfattar endast kirurgisk behandling av lipödem.

En nationell arbetsgrupp ska:

 • Ta fram nationella kunskapsstöd för kirurgisk behandling av lipödem i form av medicinska indikationer, prioriteringsgrad och nivåstrukturering.
 • Beskriva vilken kirurgisk kompetens som krävs för behandling (fettsugning) av lipödem.
 • Ta fram förslag till nationell remissbilaga som stöd för kirurgisk behandling.
 • Undersöka tillgänglighet och skillnader inom och mellan regioner, samt undersöka behovet av eventuell nationell centralisering av vissa krävande tillstånd.
 • Ta fram förslag på hur utvärdering av förslagna kunskapsstöd för fettsugning av lipödem ska genomföras avseende adekvat indikation, utfall av åtgärder, komplikationer och patientnytta.
 • Undersöka möjligheten att skapa ett nationellt kvalitetsregister.

Aktuellt

Arbetsgruppen startar sitt arbete i mars 2023. Målsättningen är att ett nationellt kunskapsstöd ska vara klart våren 2024.

Ledamöter och kontakt

Kontaktperson och processledare

Christina Nielsen, verksamhetsutvecklare, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Västra sjukvårdsregionen

christina.nielsen@vgregion.se

Ordförande

Anna Elander, specialistläkare plastikkirurgi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Västra sjukvårdsregionen

Ledamöter

 • Alberto Falk Delgado, plastikkirurg, Karolinska Universitetssjukhuset, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Sue Mellgrim, sjuksköterska, lymfterapeut, Lymfterapi Norrort, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Johan Zötterman, plastikkirurg, Linköpings Universitetssjukhus, Sydöstra sjukvårdsregionen
 • Farokh Collander Farzaneh, plastikkirurg, Skånes Universitetssjukhus, Södra sjukvårdsregionen
 • Ulrika Fransson, patientföreträdare, Lymf Sverige
 • Marita Melin, patientföreträdare, Lymf Region Jönköping
 • Margareta Haag, patientföreträdare, Svenska Ödemförbundet