Publicerad 28 maj 2024

Insatsområde traumatisk hjärnskada

För att minska variationer i vård och behandling av patienter med traumatisk hjärnskada har en nationell arbetsgrupp tagit fram ett personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp med tillhörande kunskapsstöd.

Uppdrag

Nationellt programområde rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin har huvudansvar för förvaltning och uppföljning av införandet av kunskapsstöden för traumatisk hjärnskada. Arbetet sker vid behov i samverkan med de nationella programområdena akut vård, barns och ungdomars hälsa, nervsystemets sjukdomar samt nationellt primärvårdsråd.

En mindre arbetsgrupp stödjer vid behov regionernas införande och uppföljningen av kunskapsstöden samt samlar in behov av revideringar.

Vårdförlopp traumatisk hjärnskada

Ledamöter och kontakt

Kontaktperson och processledare

Siv Folkhammar Andersson, Samrehab Region Kalmar, Sydöstra sjukvårdsregionen

siv.folkhammarandersson@regionkalmar.se

Ordförande

Catharina Nygren Deboussard, specialistläkare rehabiliteringsmedicin, överläkare, Rehabiliteringsmedicinska universitetskliniken, Danderyds sjukhus, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland

Ledamöter

  • Cristina Gutiérrez Pérez, specialistläkare geriatrik och internmedicin, överläkare, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Västra sjukvårdsregionen
  • Monika Högsnes, socionom, kurator, Habilitering vuxen Region Värmland, Sjukvårdsregion Mellansverige
  • Karl-Oskar Lindberg, specialistläkare akutsjukvård, Universitetssjukhuset i Linköping, Sydöstra sjukvårdsregionen
  • Eli Gunnarson, specialistläkare barn- och ungdomsneurologi och habilitering, Astrid Lindgrens barnsjukhus, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland