Publicerad 29 juli 2021

Insatsområden inom ögonsjukdomar

Inom Nationellt programområde ögonsjukdomar finns för tillfället elva insatsområden, med varsin nationell arbetsgrupp.

Uppdrag

Alla arbetsgrupper har i uppdrag att identifiera och analysera ojämlikheter inom ögonsjukvården i Sverige. De ska även identifiera befintliga riktlinjer och vårdprogram, såväl lokala som regionala, som underlag för att skapa gemensamma nationella kunskapsstöd.

Insatsområden

 • Barn och skelning
 • Glaukom
 • Hereditära retinala sjukdomar
 • Kirurgisk Retina
 • Kornea
 • Lins
 • Medicinsk Retina
 • Neurooftalmologi
 • Plastik/Orbita
 • Ögononkologi
 • Uvea

Ledamöter och kontakt

Kontaktperson och processledare

Carina Libert, ögonsjuksköterska, S:t Eriks Ögonsjukhus Stockholm, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland

carina.libert@sll.se

Ledamöter

Barn och skelning

 • Eva Larsson, ögonläkare, Ögonkliniken Uppsala, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Lotta Gränse, ögonläkare, Ögonkliniken Lund, Södra sjukvårdsregionen
 • Susann Andersson, ögonläkare, Ögonkliniken Göteborg, Västra sjukvårdsregionen
 • Birgitta Sunnqvist, ögonläkare, Ögonkliniken Jönköping, Sydöstra sjukvårdsregionen
 • Annika Rosensvärd, ögonläkare, S:t Eriks Ögonsjukhus, Sjukvårdsregion Stockholm - Gotland
 • Kati Remes, ögonläkare, Ögonkliniken Sunderbyn, Norra sjukvårdsregionen

Glaukom

 • Christina Linden, ögonläkare, Ögonkliniken Umeå, Norra sjukvårdsregionen
 • Lada Kalaboukava, ögonläkare, Ögonkliniken Mölndal, Västra sjukvårdsregionen
 • Markus Karlsson, ögonläkare, Ögonkliniken Linköping, Sydöstra sjukvårdsregionen
 • Anders Bergström, ögonläkare, Ögonkliniken, Malmö/Lund, Södra sjukvårdsregionen
 • Amelie Botling Taube, ögonläkare, S:t Eriks Ögonsjukhus, Stockholm, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Gauti Johannesson, ögonläkare, Ögonkliniken Umeå, Norra sjukvårdsregionen
 • Dorothea Peters, ögonläkare, Ögonkliniken Malmö/Lund, Södra sjukvårdsregionen
 • Ulf Stille, ögonläkare, Ögonsjukvården, Falu lasarett, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Eva Josefsson, ögonsjuksköterska, Ögonkliniken Linköping, Sydöstra sjukvårdsregionen

Hereditära retinala sjukdomar

 • Ulrika Kjellström, ögonläkare, Ögonkliniken Malmö/Lund, Södra sjukvårdsregionen
 • Anna Molnar, ögonläkare, S:t Eriks Ögonsjukhus, Stockholm Gotland
 • Hanna Åkerblom, ögonläkare, Ögonkliniken Västerås, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Marie Burstedt, ögonläkare, Ögonkliniken Umeå, Norra sjukvårdsregionen
 • Susann Andersson, ögonläkare, Ögonkliniken Göteborg, Västra sjukvårdsregionen
 • Agata Frajdenberg, ögonläkare, Ögonkliniken Linköping, Sydöstra sjukvårdsregionen

Kirurgisk retina

 • Joakim Thylefors, ögonläkare, Ögonkliniken Malmö/Lund, Södra sjukvårdsregionen
 • Otto Fricke, ögonläkare, Ögonkliniken Linköping, Sydöstra sjukvårdsregionen
 • Aron Kristiansson, ögonläkare, S:t Eriks Ögonsjukhus, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Gunnar Jakobsson, ögonläkare, Ögonkliniken Mölndal, Västra sjukvårdsregionen
 • Daniel Kjellgren, ögonläkare, Ögonkliniken Umeå, Norra sjukvårdsregionen
 • Dan Öhman, ögonläkare, Ögonkliniken Örebro, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Eva Olofsson, ögonläkare, Ögonkliniken Umeå, Norra sjukvårdsregionen

Kornea

 • Angelika Skarin, ögonläkare, Ögonkliniken Malmö/Lund, Södra sjukvårdsregionen
 • Eydis Olafsdottir, ögonläkare, Ögonkliniken Örebro, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Thu Ba Wihlmark, ögonläkare, Ögonkliniken Linköping, Sydöstra sjukvårdsregionen
 • Branka Samolov, ögonläkare, S:t Eriks Ögonsjukhus, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Berit Byström, ögonläkare, Norrlands Universitetssjukhus, Norra sjukvårdsregionen
 • Wolf Wonneberger, ögonläkare, Ögonkliniken Mölndal, Västra sjukvårdsregionen

Lins

 • Anders Behndig, ögonläkare, Ögonkliniken Umeå, Norra sjukvårdsregionen
 • Björn Johansson, ögonläkare, Ögonkliniken Linköping, Sydöstra sjukvårdsregionen
 • Gisela Wejde, ögonläkare, S:t Eriks Ögonsjukhus, Sjukvårdsregion Stockholm Gotland
 • Karin Wallentén, ögonläkare, Ögonkliniken Växjö, Södra sjukvårdsregionen
 • Sara Boudiaf, ögonläkare, Ögonkliniken Karlstad, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Madeleine Zetterberg, ögonläkare, Ögonkliniken Mölndal, Västra sjukvårdsregionen

Medicinsk retina

 • Elisabet Granstam, ögonläkare, Ögonkliniken Västerås, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Monika Lövestam Adrian S, ögonläkare, Ögonkliniken Malmö/Lund, Södra sjukvårdsregionen
 • Mattias Eklund, ögonläkare, Ögonkliniken Skellefteå, Norra sjukvårdsregionen
 • Francesco Mirabelli, ögonläkare, Ögonkliniken Linköping Sydöstra sjukvårdsregionen
 • Susanne Albrecht, ögonsjuksköterska, Registercentrum Syd, Södra sjukvårdsregionen
 • Martin Breimer, ögonläkare, Ögonkliniken Mölndal, Västra sjukvårdsregionen
 • Henrik Dahlgren, ögonläkare, Ögonkliniken Södersjukhuset, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland

Neurooftalmologi

 • Frank Träisk, ögonläkare, S:t Eriks Ögonsjukhus, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Fatima Pedrosa Domellöf, ögonläkare, Ögonkliniken Umeå, Norra sjukvårdsregionen
 • Åke Fridman, ögonläkare, Ögonkliniken Falun, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Pierfranscesco Mirabelli, ögonläkare, Ögonkliniken Linköping, Sydöstra sjukvårdsregionen
 • Marcos Ramella, ögonläkare, Ögonkliniken Mölndal, Västra sjukvårdsregionen
 • Björn Hammar, ögonläkare, Ögonkliniken Malmö-Lund, Södra sjukvårdsregionen
 • Gunilla Landstedt, ögonsjuksköterska, S:t Eriks Ögonsjukhus, Sjukvårdsregion Stockholm Gotland

Plastik/Orbita

 • Eva Dafgård Kopp, ögonläkare, S:t Eriks Ögonsjukhus, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Eva Källsbo, ögonsjuksköterska, S:t Eriks Ögonsjukhus, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Karl Engelsberg, ögonläkare, Ögonkliniken Lund, Södra sjukvårdsregionen
 • Karin Svedberg, ögonläkare, Ögonkliniken Mölndal, Västra sjukvårdsregionen
 • Annelie Hamrin, ögonläkare, Ögonkliniken Sundsvall, Norra sjukvårdsregionen
 • Kersti Sjövall, ögonläkare, Ögonkliniken Västerås, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Sofia Hjersing, ögonläkare, Ögonkliniken Linköping, Sydöstra sjukvårdsregionen

Ögononkologi

 • Charlotta All Eriksson, ögonläkare, S:t Eriks Ögonsjukhus, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Vesna Ponjavic, ögonläkare, Ögonkliniken Malmö/Lund, Södra sjukvårdsregionen
 • Annelie Hamrin, ögonläkare, Ögonkliniken Sundsvall, Norra sjukvårdsregionen
 • Niklas Karlsson, ögonläkare, Ögonkliniken Örebro, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Agata Frajdenberg, ögonläkare, Ögonkliniken Linköping, Sydöstra sjukvårdsregionen
 • Thelma Fredriksson, ögonläkare, Ögonkliniken Mölndal, Västra sjukvårdsregionen

Uvea

 • Francesco Mirabelli, ögonläkare, Ögonkliniken Linköping, Sydöstra sjukvårdsregionen
 • Ola Rauer, ögonläkare, Ögonkliniken Malmö-Lund, Södra sjukvårdsregionen
 • Bosco Stanisic, ögonläkare, Ögonkliniken Göteborg, Västra sjukvårdsregionen
 • Ioannis Kollias, ögonläkare, S:t Eriks Ögonsjukhus, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Eva Karlsson, ögonläkare, Ögonkliniken Örebro, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Fatima Pedrosa Dömellöf, ögonläkare, Ögonkliniken Umeå, Norra sjukvårdsregionen

Kontakt

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård