Publicerad 18 januari 2022

Kunskapsstöd ögonsjukdomar

Riktlinjer

Dessa kunskapsstöd i form av riktlinjer har tagits fram inom ögonsjukdomar:

  • Screening och behandling av uveit vid juvenil idiopatisk artrit
  • Ögonuppföljning vid idiopatisk intrakraniell hypertension

Riktlinjerna hittar du på Nationelltklinisktkunskapsstod.se

Covid-19

Ögonsjukdomar vid covid-19

Läs vidare

Kontakt

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård