Publicerad 16 maj 2024

Insatsområde sömn- och vakenhetsstörningar

Ett nationellt kliniskt kunskapsstöd för sömn- och vakenhetsstörningar ska tas fram, där levnadsvanor är en faktor. Samverkan med andra NPO planeras.

Bakgrund

Det finns behov av ett nationellt kunskapsstöd för sömn- och vakenhetsstörningar, vilket inte finns idag. Målgrupp för kunskapsstödet är verksamhet inom hälso- och sjukvård som möter patienter med sömnbesvär. Merparten av patienter med sömnbesvär söker primärvården, men en del patienter remitteras också till specialistvården.

Området sömn ligger under Nationellt programområde (NPO) levnadsvanor, men där kompetens för området i sin helhet saknas. Därför planeras samverkan med andra berörda NPO.

Uppdrag

En nationella arbetsgrupp ska:

  • Kartlägga området sömn- och vakenhetsstörningar
  • Ta fram ett nationellt kunskapsstöd för sömn- och vakenhetsstörningar

Ledamöter och kontakt

Information kommer.