Publicerad 12 januari 2024

Insatsområde hyperparatyreoidism

Hyperparatyreoidism innebär ett överskott av hormon i bisköldkörteln. Det är en av de vanligaste endokrina diagnoserna som upptäcks, utreds och handläggs inom allmän- och specialiserad vård.

Risken att drabbas av hyperparatyreoidism ökar med stigande ålder och med sjukdomen kan följa benskörhet, muskelsvaghet, njursten och kognitiv svikt. Det kan få stor betydelse i en växande åldrad befolkning, genom ökad risk för fallolyckor och funktionsnedsättningar. Idag finns variationer i behandling av patienter med hyperparatyreoidism både inom och mellan olika regioner. Variationerna gäller indikationer och beslut för utredning, och antal genomförda operationer.

Aktuellt

Ett vårdprogram för primär hyperparatyreoidism är framtaget.

Vårdprogram hyperparatyreoidism