Publicerad 6 december 2022

Insatsområde diabetes

Diabetes omfattar flera sjukdomar med stora volymer av patienter, behandlingsinsatser och åtgärder som ges på flera vårdnivåer. Insatsområdet har särskilt fokus på äldre personer med diabetes samt barn och ungdomar i övergången till att bli vuxna.

Uppdrag

En nationell arbetsgrupp ska:

 • Stödja implementeringen och spridningen av det framtagna vårdförloppet för diabetes med hög risk för fotsår.
 • Göra en fördjupad kartläggning och analys av komplikationer på ögon för patienter med diabetes.
 • Följa och analysera data i kvalitetsregistret Nationella Diabetesregistret (NDR) gällande övergång från barn och ungdom till vuxen.
 • Samverka med Medicintekniska produktrådet (MTP-rådet) vad gäller omvärldsbevakning och utveckling av medicintekniska diabeteshjälpmedel.
 • Följa och stödja arbetet i den nationella arbetsgruppen för glukossänkande läkemedel typ 2 diabetes.
 • Gå igenom tidigare framtagna kunskapsstöd för prioritering och eventuell revidering.

Aktuellt

Ledamöter och kontakt

Kontaktperson och processledare

Helen Abrahamsson, Norra sjukvårdsregionförbundet, Norra sjukvårdsregionen

helen.abrahamsson@norrarf.se

Ordförande

Stefan Jansson, specialistläkare allmänmedicin, Brickebackens vårdcentral Örebro, sjukvårdsregion Mellansverige

Ledamöter

 • Marie Lövnord, diabetessjuksköterska, primärvård, region Västernorrland, Norra sjukvårdsregionen
 • Eva Hagström Toft, specialistläkare endokrinologi, Ersta sjukhus, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Katarina Eeg-Olofsson, specialistläkare endokrinologi, Nationellt kvalitetsregister diabetes, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Västra sjukvårdsregionen
 • Frida Sundberg, specialistläkare barnmedicin, Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus Göteborg, Svensk förening pediatrisk endokrinologi och diabetes, Västra sjukvårdsregionen
 • Linda Sunnerdahl, diabetessjuksköterska, primärvård, Västra sjukvårdsregionen
 • Herbert Krol, specialistläkare internmedicin och allmänmedicin, länssjukhuset Kalmar, Sydöstra sjukvårdsregionen
 • Agneta Lindberg, diabetessjuksköterska, Skånes universitetssjukhus, Södra sjukvårdsregionen
 • Annika Nilsson, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), Älvsbyn kommun
 • Björn Ehlin, patientföreträdare, Svenska Diabetesförbundet