Publicerad 9 augusti 2021

Personalstatistik

SKRs statistik och analyser om anställda inom kommuner och regioner. Här finns också uppgifter om engagemanget hos medarbetarna.

Anställda i kommuner och regioner

Rapporten Personalen i välfärden ger en översiktlig bild över de anställda i kommuner och regioner. Till exempel hur många som arbetar heltid, hur många som fortsätter att arbeta vid 65 års ålder och hur många som är sjukskrivna. Statistiken i rapporten är till störst del baserad på SKR:s personal- och lönestatistik. Uppdateras årligen. Statistiken för 2020 presenteras i maj 2021.

Personalen i välfärden

Fler uppgifter om personalen i kommuner och regioner finns i tabellpaket samt i databasen Kolada:

Kommunal personal 2020

Regionanställd personal 2020

Personalstatistik i Kolada

Personalnyckeltal

Löner för anställda i kommuner och regioner

Sveriges Kommuner och Regioner samlar in och producerar lönestatistik om anställda i kommuner och regioner. Det används förutom till den officiella statistiken också till partsgemensam förhandlingsstatistik. SKR gör ingen egen offentlig publicering av lönestatistik. Uppdateras årligen.

Lönestatistik

Sjukfrånvaro anställda kommun/region

Sammanställning av uppgifterna från den obligatoriska redovisningen av sjukfrånvaron hos anställda i kommuner och regioner. Uppdateras årligen.

Sjukfrånvaro hos anställda inom kommun/region

Hållbart medarbetarengagemang

Modell för att med enkätfrågor kontinuerligt utvärdera och följa upp arbetsgivarpolitiken i kommuner och regioner i Kolada, med fokus på Hållbart medarbetarengagemang (HME). Uppdateras löpande.

Hållbart medarbetarengagemang

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset