Publicerad 23 september 2021

Sjukfrånvaroredovisningen

Här redovisas en sammanställning av den totala sjukfrånvarotiden hos anställda i kommuner och regioner.

Uppgifterna är hämtade från den obligatoriska sjukfrånvaroredovisning som enligt lag ingår i kommunernas och regionernas årsredovisningar.

Sjukfrånvarotiden redovisas i relation till den sammanlagda ordinarie arbetstiden i form av sju nyckeltal.

Fakta om den obligatoriska sjukfrånvaroredovisningen (PDF) Pdf, 103 kB.

Definition av nyckeltalen (PDF) Pdf, 14 kB.

Sammanställning av uppgifter för 2020

Sjukfrånvaro, anställda kommuner 2020 (Excel) Excel, 29 kB.

Sjukfrånvaro, anställda regioner 2020 (Excel) Excel, 8 kB.

Sammanställning av uppgifter för 2019

Sjukfrånvaro, anställda kommuner 2019 (Excel) Excel, 29 kB.

Sjukfrånvaro, anställda regioner 2019 (Excel) Excel, 10 kB.

Sammanställning av uppgifter för 2018

Sjukfrånvaro, anställda i kommuner 2018 (Excel) Excel, 28 kB.

Sjukfrånvaro, anställda i regioner 2018 (Excel) Excel, 10 kB.

Kolada

Uppgifterna (inklusive tidigare år) finns även redovisade i Kolada.

Instruktioner

  1. Gå till Kolada och välj aktuell kommun eller region.
  2. Scrolla sedan ned till tabellen Sjukfrånvaro. Om du tidigare använt Kolada kan du behöva rensa cacheminnet för att komma rätt.

Jämför kommuner i Kolada

Jämför regioner i Kolada

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Benny Lindroos
    Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset