Publicerad 7 maj 2021

Statistik om kultur och fritid

I statistiken för kultur- och fritidsområdet finns uppgifter om bland annat antal anläggningar och hur många som nyttjar verksamheterna. I Kolada finns kultur och fritid med som ett eget område i Jämföraren.

Anläggningsenkäten

Statistik och nyckeltal avseende kultur och fritidssektorn med bl.a. särskilda nyckeltalssamlingar avseende kultur- och idrottsanläggningar finns i Kolada. Dessa uppdateras årligen.

Anläggningsrapporten 2019-idrott och fritid bygger på anläggningsenkäten. I denna beskrivs och analyseras ägande och driftförhållanden av anläggningar inom idrott och fritid.

Anläggningsrapporten idrott och fritid

Biblioteksstatistik

Genom att bemöta ett antal vanligt förekommande missuppfattningar om folkbiblioteken vill SKR, med stöd i Kungliga Bibliotekets biblioteksstatistik, nyansera bilden

Myter om folkbibliotek

Kolada har fler parametrar för att få statistik om kommunernas bibliotek tex kostnader, antal anställda, fysiska besök. Sök under nyckeltal.

Fri sökning i Kolada

Kulturskola

Det finns ett begränsat statistiskt underlag för analys av kultur- och musikskolan. Den statistik som idag finns tillgänglig handlar om utbud, elevantal och kostnader. De nyckeltal och möjlighet till jämförelser mellan kommuner som finns tillgängliga kan hittas i kommun- och landstingsdatabasen Kolada samt hos Statens kulturråd, som årligen sammanställer nyckeltal för kulturskolans verksamhet.

Statistik om kulturskolan

Informationsansvarig

  • Nils-Olof Zethrin
    Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset