Publicerad 22 mars 2021

Statistik om skola och förskola

SKR redovisar Öppna jämförelser förskola, grundskola och gymnasieskola för jämförelser av resultat och resursindikatorer på kommunnivå. Statistiken hämtas främst från Kolada.

Öppna jämförelser – förskola

Öppna jämförelse förskola ska ge ett underlag i det systematiska kvalitetsarbetet i förskolan. Rapporten innehåller bland annat nyckeltal om förskolan och resultatet från två enkätstudier samt exempel från kommuner. Uppdateras årligen.

Öppna jämförelse – förskola

Öppna jämförelser – grundskola

Resultat beskrivs utifrån nyckeltal om betyg i årskurs 6 och 9, nationella prov i årskurs 3 och resurserna utifrån nyckeltal om kostnader och personal. Uppdateras årligen.

Öppna jämförelser – grundskolan

Öppna jämförelser – gymnasieskola

Gymnasieelevernas genomströmning inom tre och fyra år samt deras etablering i arbete och studier två år efter examen. Resultaten presenteras utifrån två kommunperspektiv: kommunala skol-perspektivet och hemkommunsperspektivet. Uppdateras årligen.

Öppna jämförelser – gymnasieskolan

Informationsansvarig

  • Stefan Melén
    Samordnare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset