Publicerad 22 mars 2021

Statistik om jämställdhet

Könsuppdelad statistik och könsuppdelade nyckeltal är grundbultar i jämställdhetsarbetet. SKR har tagit fram stöd för att arbeta med könsuppdelad statistik i övergripande styrning och ledning.

SKR har sammanställt ett urval av lokala och regionala jämställdhetsnyckeltal från databasen Kolada. Här finns även metodstöd för analys, matriser för att leta orsaker till avvikelser, samt handledning i jämställdhetsanalys.

Jämställdhet uppföljning och analys

Alternativ till kvinna/man

SKR får frågor från medlemmar om hur fler svarsalternativ för kön kan utformas och hanteras i enkätundersökningar. Syftet med ett tredje alternativ är att inkludera individer som inte vill eller kan definiera sig utifrån tvåkönsnormen.

Enligt personuppgiftslagen (PuL) kan uppgift om könsidentitet utgöra en känslig personuppgift, till skillnad från de två juridiska kön som framgår av personnumret,. Könsidentitet får därför inte behandlas utan restriktioner.

Mer om ett tredje alternativ till kvinna/man kan du läsa på SKR:s sida om könsuppdelad statistik och inkluderande svarsalternativ för kön i enkätundersökningar.

Könsuppdelad statistik och inkluderande svarsalternativ

Informationsansvarig

  • Magnus Jacobson
    Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset