Publicerad 14 april 2021

Lönestatistik

Sveriges officiella lönestatistik samlas in och produceras till stor del av arbetsmarknadens arbetsgivarorganisationer. Statistiska centralbyrån, SCB, har på uppdrag av Medlingsinstitutet ansvar för publicering av lönestatistiken.

Den lönestatistik som Sveriges Kommuner och Regioner årligen samlar in och producerar om anställda i kommuner och regioner används förutom till den officiella statistiken också till partsgemensam förhandlingsstatistik. SKR gör ingen egen offentlig publicering av lönestatistik.

Fakta om löner

Lönebildning

Partsgemensam statistik

Den partsgemensamma statistiken har begränsad spridning och finns att tillgå för berörda parter så som statistikavtalet mellan parterna på det kommunala området reglerar.

Tjänster

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Sophia Olofsson
    Analytiker

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset