Publicerad 9 augusti 2021

Trygghet och säkerhet

Viktiga verksamheter inom trygghet och säkerhet är krisberedskap, räddningstjänst, alarmering, olycksförebyggande, brottsförebyggande och internt skydd. SKR ger årligen ut Öppna jämförelser inom området.

Öppna jämförelser Trygghet och säkerhet

I öppna jämförelser Trygghet och säkerhet jämförs nyckeltal om olyckskonsekvenser, skydd och säkerhetsarbete på kommunnivå. Uppdateras årligen.

Öppna jämförelser Trygghet och säkerhet

Informationsansvarig

  • Markus Planmo
    Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset