Publicerad 27 oktober 2022

Personalnyckeltal

SKR presenterar årligen ett antal gemensamma och jämförbara personalnyckeltal i kommuner och regioner. Syftet är att förbättra möjligheterna att följa upp och analysera personal- och arbetsgivarfrågorna.

Personalnyckeltalen är tänkta att åskådliggöra viktiga frågor inom kommuner och regioner som annars skulle vara otydliga och svåra att relatera till, men som är av betydelse i det arbetsgivapolitiska arbetet och verksamhetsstyrningen. Genom att åskådliggöra dessa förhållanden i nyckeltal och dessutom möjliggöra jämförelser över tid och med andra organisationer, skapas förutsättningar för utveckling och ständiga förbättringar.

Personalnyckeltal i kommuner och landsting

Nyckeltalen i Kolada

Personalnyckeltalen publiceras i den publika databasen Kolada. Det innebär att alla som är intresserade av att studera dessa nyckeltal, har fri tillgång till dem.

Nyckeltalen berör områdena:

  • anställningsförhållanden
  • personalstruktur
  • sjukfrånvaro

De redovisas på kommun-/regionnivå och de flesta går även att bryta ner på verksamhetsnivå och kön.

Kolada

Informationsansvarig

  • Örjan Lutz
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.