Publicerad 31 maj 2021

Personalnyckeltal

SKR presenterar årligen ett antal gemensamma och jämförbara personalnyckeltal i kommuner och regioner. Syftet är att förbättra möjligheterna att följa upp och analysera personal- och arbetsgivarfrågorna.

Personalnyckeltalen är tänkta att åskådliggöra viktiga frågor inom kommuner och regioner som annars skulle vara otydliga och svåra att relatera till, men som är av betydelse i det arbetsgivapolitiska arbetet och verksamhetsstyrningen. Genom att åskådliggöra dessa förhållanden i nyckeltal och dessutom möjliggöra jämförelser över tid och med andra organisationer, skapas förutsättningar för utveckling och ständiga förbättringar.

Personalnyckeltal i kommuner och landsting, skrift från SKR

Nyckeltalen i Kolada

Personalnyckeltalen publiceras i den publika databasen Kolada. Det innebär att alla som är intresserade av att studera dessa nyckeltal, har fri tillgång till dem.

Nyckeltalen berör områdena:

  • anställningsförhållanden
  • personalstruktur
  • sjukfrånvaro

De redovisas på kommun-/regionnivå och de flesta går även att bryta ner på verksamhetsnivå och kön.

Kolada

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset