Publicerad 3 april 2024

Tabeller Kommunal personal 2023

Här redovisas uppgifter från 2023 års personalstatistiska undersökning i tabellform. Tabellerna ger en övergripande beskrivning av personalen i kommuner och kommunalförbund.

Uppgifterna avser anställda under november 2023.

Rikstabeller

Tabell A

Samband mellan olika populationer (Excel) Excel, 11 kB.

Samband mellan olika populationer (PDF) Pdf, 41 kB.

Tabell B

Antal anställda och faktiska årsarbetare efter personalgrupp samt förändring 2022-2023 (Excel) Excel, 11 kB.

Antal anställda och faktiska årsarbetare efter personalgrupp samt förändring 2022-2023 (PDF) Pdf, 38 kB.

Tabell 1

Antal sysselsatta under perioden 1981-2023 (Excel) Excel, 20 kB.

Antal sysselsatta under perioden 1981-2023 (PDF) Pdf, 386 kB.

Tabell 2A

Andel sysselsatta efter verksamhet och personalgrupp (Tabellen har utgått).

Tabell 2B

Antal sysselsatta efter verksamhet och personalgrupp (Tabellen har utgått).

Tabell 3

Antal anställningar och faktiska årsarbetare efter personalgrupp (Excel) Excel, 13 kB.

Antal anställningar och faktiska årsarbetare efter personalgrupp (PDF) Pdf, 64 kB.

Tabell 4

Antal anställningar, faktiska årsarbetare, sysselsatta och helt lediga efter AID-etikett (Excel) Excel, 37 kB.

Antal anställningar, faktiska årsarbetare, sysselsatta och helt lediga efter AID-etikett (PDF) Pdf, 392 kB.

Tabell 5

Antal anställningar per löneintervall (Tabellen har utgått).

Tabell 6

Antal anställda efter ålder, kön och personalgrupp (Excel) Excel, 12 kB.

Antal anställda efter ålder, kön och personalgrupp (PDF) Pdf, 61 kB.

Kommunvisa tabeller

Tabell 7

Antal anställningar efter personalgrupp och kommun (Excel) Excel, 48 kB.

Antal anställningar efter personalgrupp och kommun (PDF) Pdf, 580 kB.

Tabell 8

Antal årsarbetare efter personalgrupp och kommun (Excel) Excel, 53 kB.

Antal årsarbetare efter personalgrupp och kommun (PDF) Pdf, 665 kB.

Tabell 9

Antal anställda efter kön, överenskommen sysselsättningsgrad och kommun (Excel) Excel, 43 kB.

Antal anställda efter kön, överenskommen sysselsättningsgrad och kommun (PDF) Pdf, 470 kB.

Tabell 10

Antal anställda efter ålder, kön och kommun (Excel) Excel, 38 kB.

Antal anställda efter ålder, kön och kommun (PDF) Pdf, 414 kB.

Bilagor

Bilaga 1

Teknisk beskrivning (PDF) Pdf, 34 kB.

Bilaga 2

Jämförbarhet (PDF) Pdf, 126 kB.

Bilaga 3

Personalgrupper kommun (PDF) Pdf, 17 kB.

Bilaga 4

Kommungruppsindelning

​Definitioner och begrepp

Definitioner och begrepp (PDF) Pdf, 101 kB.

Tidigare års redovisningar

Kommunal personal 2022

Kommunal personal 2021

Kommunal personal 2020

Kommunal personal 2019

Kommunal personal 2018

Kommunal personal 2017

Informationsansvarig

  • Annica Isacsson
    Statistiker

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.