Publicerad 22 mars 2021

Statistik om ekonomi

SKR:s ekonomirapport sammanfattar sektorns ekonomi två gånger per år, i maj och i oktober. Rapporten är utgångspunkten för kommuner och regioners budgetplanering. Varje år publiceras även statistik om regionernas verksamhetsekonomi.

Ekonomirapporten

En sammanfattning av sektorns ekonomi föregående år liksom förväntade utmaningar och konsekvenser av statliga satsningar och reformer som kommuner och regioner förväntas göra. Utkommer två gånger per år.

Ekonomirapporten

Regionernas ekonomisstatistik

Statistiken innehåller uppgifter om kostnader och intäkter per verksamhet, samt även balans och resultaträkning. Utkommer årligen.

Ekonomi-och verksamhetsstatistik inom regioner och kommuner

Sektorn i siffror

Sammanställning av kommunernas och regionernas samlade kostnader och intäkter.

Sektorn i siffror

Informationsansvarig

  • Per Sedigh
    Ekonom

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset