Publicerad 22 mars 2021

Statistik om demokrati

SKR samlar statistik inom mänskliga rättigheter, om förtroendevalda och politiskt styre samt valdeltagande. Uppgifterna samlas in vart fjärde år eller vid behov.

Förtroendevalda i kommuner och regioner

SKR redovisar antalet förtroendevalda i kommuner och regioner. Statistiken innefattar kön, ålder, utbildning, anställning, etcetera. Uppdateras vart fjärde år. Från januari 2021 kommer länsvisa rapporter redovisas.

Förtoendevalda kommuner och regioner

Förstärkt folkinitiativ och folkomröstningar

SKR presenterar samlad statistik över alla folkomröstningar (2011-2020). Valmyndigheten som kontinuerligt uppdaterar informationen om nya folkomröstningar.

Folkomröstning

Politiskt styre, Fullmäktige och styrelseordföranden

SKR har undersökt hur maktfördelningen ser ut i kommuner och regioner efter valet 2018. Uppdateras var fjärde år.

Valresultat och styren

Valdeltagande

Statistik om valdeltagandet i valet till kommunfullmäktige. Uppdateras var fjärde år.

Valdeltagande

Mänskliga rättigheter

SKR har tillsammans med referenskommuner tagit fram nyckeltal för mänskliga rättigheter. Alla nyckeltal finns i Kolada och uppdateras löpande.

Mänsklig rättigheter nyckeltal

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset