Publicerad 22 mars 2021

Miljö- och klimatstatistik

Öppna jämförelser för miljöarbetet i regioner speglar en bredd av viktiga miljöaspekter i regionernas verksamhet och miljöarbete. För kommuner finns en särskild visning om miljö och klimat i Kolada.

Miljö- och klimatnyckeltal för kommunerna

Nyckeltalen speglar olika aspekter av miljö- och klimatarbete. Visningen är framtagen i samarbete med SKR, Naturvårdsverket, Klimatkommunerna, SMHI och Länsstyrelserna RUS.

Miljö-och klimatnyckeltal kommuner

Öppna jämförelser Miljöarbete i regionerna

Resultat för sex indikatorer som speglar bredden i regionernas miljöarbete. Indikatorerna är förskrivning av antibiotika, ekologiska livsmedel, energianvändning i verksamhetslokaler, förnybara drivmedel i kollektivtrafiken, klimatpåverkan från medicinska gaser samt återvinning av avfall. Uppdateras årligen.

Öppna jämförelser: Miljöarbete i regionerna

Informationsansvarig

  • Andreas Hagnell
    Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset