Publicerad 22 mars 2021

Statistik om digitalisering

SKR erbjuder ett antal verktyg för arbetet med digitalisering inom kommuner och regioner och inom specifika yrkesområden. Det finns även bredare undersökningar om hur inställningen till digitaliseringen hos medarbetare och invånare i kommuner och regioner ser ut i landet.

Invånarnas inställning till digitalisering i välfärden

Undersökningen syftar till att se i vilken grad invånarna är positiva till att digital teknik används inom olika välfärdsområden och i vilken grad de tycker att kommuner och regioner motsvarar förväntningarna på digital samhällsservice. Genomförs vartannat år.

Invånarnas inställning till digital service

Medarbetarnas inställning till digitalisering i välfärden

Studie som bygger på resultat från två webbenkätundersökningar, den ena riktad till yrkesverksamma och den andra riktad till studenter. Genomfördes 2019. Enstaka undersökning.

Digitalisering i välfärden – medarbetarnas inställning till digitalisering

Kommunernas informationssäkerhetsarbete

Enkätundersökning som gått ut till samtliga kommuner om hur långt kommunerna kommit i sitt systematiska informationssäkerhetsarbete. Genomfördes 2019. Enstaka undersökning.

Kommunernas informationssäkerhetsarbete

Lika ledning Lika lärare

Ett verktyg för att underlätta digitaliseringen av skola och förskola. Det finns två skattningsverktyg LIKA ledning, för rektorer förskolechefer och förvaltningar och LiKA lärare för lärare på skola och förskola. Här finns även rapporter baserade på data från verkyget. Uppdateras löpande.

Lika Ledning Lika lärare

Lika Socialtjänst

Verktyg som ska underlätta arbetet med digitalisering inom kommunens vård, omsorg och socialtjänst. LIKA Socialtjänst, består av tre delar: självskattning, sammanfattning och handlingsplan. Uppdateras löpande.

Lika Socialtjänst

Lika Socialtjänst verktyget

Klassa, informationsklassning

Informationsklassning är en metod som hjälper verksamheten att välja rätt åtgärder för att skydda information. KLASSA består av tre delar: informationsklassning, handlingsplan och upphandlingskrav. Uppdateras löpande.

KLASSA verktyget

Informationsansvarig

  • Torbjörn Karlsson
    Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset