Publicerad 22 mars 2021

Näringslivsstatistik

SKR genomför årligen undersökningen Insikt, en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning inom sju områden. Undersökningen mäter endast faktorer som kommunerna själva kan påverka och utgör ett konkret verktyg för förbättringsarbete av det lokala företagsklimatet.

Öppen jämförelse Företagsklimat

Resultaten för gruppen företagare presenteras i en Öppen jämförelse Företagsklimat. De företagare som haft ett ärende inom ett myndighetsområde får i undersökningen bedöma kommunernas service.

Öppna jämförelser företagsklimat

Informationsansvarig

  • Jan Torége
    Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset