Publicerad 9 augusti 2021

Statistik om kompetensförsörjning

Välfärdens kompetensförsörjning är en av de viktigaste frågor för Sveriges kommuner och regioner. I detta avsnitt hittar du SKR:s senaste rekryteringsprognos samt SKR:s undersökning om rekryteringsläget för yrken med yrkeshögskoleutbildning.

Rekryteringsprognos

SKR tar regelbundet fram en rekryteringsprognos. Utöver prognosen över behovet av anställda samt förväntat antal pensionsavgångar beskriver rapporten även SKR:s nio strategier för att möta komptensutmaningen. Prognosen uppdateras var tredje år.

Möt välfärdens kompetensutmaning – rekryteringsrapport 2020

Inom ramen för Sveriges viktigaste jobb har även en rad andra rapporter som bland annat berör attityder och intresse för välfärdsjobben.

Rapporter Sveriges viktigaste jobb

Rekryteringsläget, yrkeshögskoleutbildning

Analys utifrån en enkät som SKR skickat ut till kommuner och regioner sedan 2016. Enkät skickades till personalcheferna i samtliga kommuner och regioner i syfte att undersöka rekryteringsläget gällande yrkeshögskoleyrken. Senaste statistiken är från 2019. Undersökningen görs årligen, med undantag för år 2020.

Statistik rekrytering yrkeshögskoleutbildning

Informationsansvarig

  • Bodil Umegård
    Sektionschef

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset